Naše průzkumy

V naší personální agentuře víme, že tržní informovanost je klíčovým faktorem při získávání konkurenční výhody pro Váš podnik.

Proto neustále přicházíme s novými průzkumy, náhledy a odbornými analýzami.

Naše průzkumy trhu poskytují důležité informace o silách na trhu práce, postojích kandidátů a aktuálních a budoucích trendech na trhu i v personalistice. Chcete-li získat více informací o našich předních průzkumných náhledech trhu, prohlédněte si naše průzkumy níže.

nase pruzkumy

Mzdový průzkum Business Services 2020

Aktuální podrobný přehled vývoje českého trhu sdílených podnikových služeb, který obsahuje informace o vývoji a potenciálu tohoto segmentu v České republice. Přináší unikátní průzkum mezd více jak 90 pozic, zpracovaný na základě nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále poptávek firem o vhodné zaměstnance.
Nově průzkum mapuje vliv koronavirové pandemie, jak z pohledu kandidátů, tak z pohledu firem. 

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Mzdový průzkum 2020

Připravili jsme pro vás nové aktuální vydání mzdového průzkumu, který poskytuje přehledné srovnání mezd  na trhu práce napříč obory v jednotlivých regionech České republiky. Průzkum obsahuje 200 pozic. Prezentovaná data vycházejí z průměrné obvyklé mzdy v regionu včetně variabilních složek, jako je například 13. plat rozpočítaný do měsíční hodnoty, ovšem bez bonusů manažerů či příplatků za přesčasy. Průzkum byl realizován ve 3. čtvrtletí roku 2020.

Letošní vydání průzkumu obsahuje také vliv koronavirové pandemie na jednotlivé obory a kraje. 

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

​Novináři se mohou ohledně průzkumu obrátit na naše PR.

Analýza pracovního trhu 2020

Představujeme aktuální vydání exkluzivního průzkumu, který mapuje preference českých zaměstnanců. Průzkum se v roce 2020 se realizoval na vzorku 2 200 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek online populace ČR (z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, kraje a velikosti bydliště). 

Průzkum probíhal ve dvou vlnách formou dotazníkového šetření na online panelu Trendaro. První vlna proběhla na vzorku 1 400 respondentů v období od 18. do 24. února 2020, tedy před nástupem koronavirové krize. Druhá vlna, která se zaměřila jen na oblasti, které pandemie mohla ovlivnit, následovala po ukončení nouzového stavu, ve dnech 5.–6. června na vzorku 800 respondentů.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů 2020

Představujeme aktuální vydání průzkumu benefitů. Průzkum v roce 2020 se realizoval na vzorku 1 596 respondentů napříč všemi kraji České republiky. Průzkum obsahuje výsledky z online dotazování, které probíhalo v průběhu června 2020.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum 2019

Připravili jsme pro vás nové aktuální vydání mzdového průzkumu, který poskytuje přehledné srovnání mezd  na trhu práce napříč obory v jednotlivých regionech České republiky. Průzkum obsahuje 200 pozic. Prezentovaná data vycházejí z průměrné obvyklé mzdy v regionu včetně variabilních složek, jako je například 13. plat rozpočítaný do měsíční hodnoty, ovšem bez bonusů manažerů či příplatků za přesčasy. Průzkum byl realizován ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

​Novináři se mohou ohledně průzkumu obrátit na naše PR.

mzdovy pruzkum

 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum Business Services 2019

Aktuální podrobný přehled vývoje českého trhu sdílených podnikových služeb, který obsahuje informace o vývoji a potenciálu tohoto segmentu v České republice. Přináší unikátní průzkum mezd více jak 90 pozic, zpracovaný na základě nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále poptávek firem o vhodné zaměstnance. Nově průzkum mapuje investiční trendy a benefity v tomto sektoru.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

pruzkum

Generační průzkum – generace Y a Z – co je pro ně důležité v práci

Připravili jsme pro vás krátký průzkum, jehož cílem je zmapovat pracovní návyky, preferované způsoby hledání práce, oblasti motivace a oblíbené volnočasové aktivity generací Y a Z, které již brzy budou tvořit nejsilnější skupinu na trhu práce. Průzkum se zaměřil i na názory zástupců těchto generací na spolupráci se staršími kolegy a na vnímání autorit.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, novinářům a studentům VŠ pro účely jejich závěrečných prací. K dispozici je elektronická verze a je možné ji zaslat e-mailem.

pruzkum

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Přehled mezd operátorů výroby na Vysočině 2019

Již podruhé jsme zpracovali detailní mzdový průzkum operátorských pozic na Vysočině. Opět co možná největším detailem, abyste mohli snadno a z různých úhlů porovnat, kde se nachází vaše firma v porovnáním s konkurencí.

Letos je nově průzkum vyhodnocen dle jednotlivých druhů směnnosti. Získáte podrobné informace nejen o mzdách nově nastupujících operátorů výroby, ale i těch, co jsou již zapracovaní. Na více než 30 stranách najdete podrobně zpracované také příplatky, příspěvky a benefity.

Pokud máte zájem o tento unikátní Mzdový průzkum, neváhejte se nám napsat na e-mail hana.orgonova@grafton.cz a informovat se o jeho ceně.

pruzkum

Analýza pracovního trhu 2019

Představujeme aktuální vydání exkluzivního průzkumu, který mapuje preference českých zaměstnanců. Průzkum se v roce 2019 se realizoval na vzorku 1 240 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek online populace ČR (z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, kraje a velikosti bydliště). Průzkum obsahuje výsledky za únor 2019.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

pruzkum

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Přehled mezd operátorů výroby v Moravskoslezském kraji 2019

Představujeme vám první Mzdový průzkum operátů výroby v Moravskoslezském kraji, který přehledně mapuje mzdové podmínky na nižších výrobních pozicích v celém kraji.

Průzkum je vyhodnocen dle jednotlivých druhů směnnosti. Získáte podrobné informace nejen o mzdách nově nastupujících operátorů výroby, ale i těch, co jsou již zapracovaní. Průzkum má celkem 32 stran a najdete zde podrobně zpracované příplatky, příspěvky a benefity.

Pokud máte zájem o tento unikátní Mzdový průzkum, neváhejte se nám ozvat na e-mail michal.gargos@grafton.cz a informovat se o jeho ceně.

pruzkum

Přehled mezd operátorů výroby na Zlínsku 2019

Představujeme vám první Mzdový průzkum operátů výroby ve Zlínském kraji, který přehledně mapuje mzdové podmínky s rozpadem do jednotlivých regionů kraje.

Průzkum je vyhodnocen dle jednotlivých druhů směnnosti. Získáte tak podrobné informace nejen o mzdách nově nastupujících operátorů výroby, ale i těch, co jsou již zapracovaní. Průzkum má celkem 36 stran a najdete zde také podrobně zpracované příplatky, příspěvky a benefity.

Pokud máte zájem o tento unikátní Mzdový průzkum, neváhejte se nám ozvat na e-mail michal.gargos@grafton.cz a informovat se o jeho ceně.

pruzkum zlinsky kraj

Průzkum zaměstnaneckých preferencí 2018

Aktuální vydání exkluzivního průzkumu zaměstnaneckých preferencí 2018 mapuje situaci na českém pracovním trhu z pohledu kandidátů a to na vzorku 1 123 respondentů napříč celou republikou. Jde o materiál, který může sloužit jako praktický pomocník při hledání nových talentů a motivaci stávajících zaměstnanců.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

pruzkum

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů 2018

Představujeme aktuální vydání průzkumu benefitů. Průzkum v roce 2018 se realizoval na vzorku 1 485 respondentů napříč 15 sektory trhu a všemi kraji České republiky. Průzkum obsahuje výsledky za únor - červenec 2018.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

pruzkum

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum zaměstnaneckých preferencí Business Services 2018

Připravili jsme další vydání našeho exkluzivního Průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který mapuje situaci na českém trhu práce z pohledu zaměstnanců pracujících v sektoru podnikatelských služeb.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

pruzkum

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum 2018

Představujeme další číslo našeho jedinečného průzkumu o preferencích zaměstnanců v oblasti nefinančních benefitů, které vám pomohou seznámit se s očekáváními kandidátů v segmentu podnikatelských služeb na českém trhu práce.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

pruzkum

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Zpráva o stavu

Array

Mzdový průzkum 2018

Připravili jsme pro vás nové aktuální vydání mzdového průzkumu, který poskytuje přehledné srovnání mezd  na trhu práce napříč obory v jednotlivých regionech České republiky. Průzkum obsahuje 230 pozic. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledávání zaměstnanců. Průzkum byl realizován v 1. čtvrtletí 2018.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

​Novináři se mohou ohledně průzkumu obrátit na naše PR.

pruzkum

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum Business Services 2018

Připravili jsme pro vás podrobný přehled vývoje českého trhu sdílených podnikových služeb, který obsahuje informace o vývoji a potenciálu tohoto segmentu v České republice a nabízí unikátní průzkum mezd zpracovaný na základě nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále poptávek firem o vhodné zaměstnance. V průzkumu se dozvíte mzdy u téměř 100 pozic v rámci sektoru.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

​Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Přehled mezd dělníků na Vysočině

Představujeme vám unikátní Mzdový průzkum dělníků na Vysočině 2018, který přehledně mapuje mzdové podmínky v tomto kraji s ohledem na směnnost. Z průzkumu získáte podrobné informace o mzdách nově nastupujících operátorů výroby i těch, co jsou již zapracovaní. Na čtyřiceti stranách jsme podrobně zpracovali i příplatky a benefity.

Pokud máte zájem o tento unikátní Mzdový průzkum, neváhejte se nám ozvat na e-mail hana.orgonova@grafton.cz a informovat se o jeho ceně.

bannery

Průzkum zaměstnaneckých preferencí Business Services 2017

Připravili jsme další vydání našeho exkluzivního Průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který mapuje situaci na českém trhu práce z pohledu zaměstnanců pracujících v sektoru podnikatelských služeb.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícícím či budoucím klientům a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů Business Services 2017

Představujeme další číslo našeho jedinečného průzkumu o preferencích zaměstnanců v oblasti nefinančních benefitů, které vám pomohou seznámit se s očekáváními kandidátů v segmentu podnikatelských služeb na českém trhu práce.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícícím či budoucím klientům a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů 2017

Již třetím rokem po sobě vychází průzkum benefitů. Průzkum v roce 2017 se realizoval na vzorku 2 259 respondentů napříč 15 sektory trhu a všemi kraji České republiky. Průzkum obsahuje výsledky za leden-srpen 2017.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů manuální a dělnické profese 2017

Již potřetí jsme letos zrealizovali unikátní průzkum zaměstnaneckých preferencí v oblasti nefinančních benefitů. Každoročně jsme se zaměřovali na trh jako celek, na základě vaší zpětné vazby jsme však letos připravili průzkum zaměřený specificky na cílovou skupinu dělníků/provozních či obsluhujících pracovníků. Průzkum probíhal od ledna do srpna 2017.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícícím či budoucím klientům a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum zaměstnaneckých preferencí 2017

Aktuální vydání exkluzivního průzkumu zaměstnaneckých preferencí 2017 mapuje situaci na českém pracovním trhu z pohledu kandidátů a to na vzorku 1 695 respondentů napříč celou republikou. Jde o materiál, který může sloužit jako praktický pomocník při hledání nových talentů a motivaci stávajících zaměstnanců.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum Business Services 2017

Připravili jsme pro vás podrobný přehled vývoje českého trhu sdílených podnikových služeb, který mapuje potenciál České republiky z pohledu dostupnosti lidských zdrojů či kancelářských prostor, přináší aktuální informace o investičních pobídkách a nabízí unikátní průzkum mezd zpracovaný na základě nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále poptávek firem o vhodné zaměstnance. V průzkumu se dozvíte mzdy u více než 66 pozic v rámci sektoru, ohlasy od zástupců institucí, které lokálně podporují nové investice a také případy mezinárodních společností podnikajících v ČR. Průzkum byl realizován v 1. čtvrtletí 2017.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Mzdový průzkum 2017

Máme tu pro vás vás aktuální vydání mzdového průzkumu, který pro vás připravujeme každý rok. Materiál poskytuje přehledné srovnání aktuálních mezd na trhu práce u 8 klíčových segmentů v jednotlivých regionech České republiky. Průzkum tento rok obsahuje 230 pozic. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledávání zaměstnanců.  Průzkum byl realizován v 1. čtvrtletí 2017.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Novináři se mohou ohledně průzkumu obrátit na naše PR.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum benefitů 2016

Velkým tématem v dnešní době nejsou pouze samotné mzdy, ale také benefity a způsoby nefinančního ohodnocení zaměstnanců. Speciální průzkum zaměstnaneckých benefitů, jehož cílem je ukázat, co zaměstnanci skutečně ocení, vyšel v září roku 2016. Data pro průzkum jsme sbírali v průběhu března až srpna letošního roku přímo v pobočkách naší společnosti, a to při osobních pohovorech s kandidáty. Na otázky v průzkumu odpovědělo celkem 1 758 respondentů.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Průzkum zaměstnaneckých preferencí 2016

Připravili jsme pro vás další vydání našeho průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který může sloužit jako pomocník při hledání nových talentů i jako průvodce priorit uchazečů, kteří se hlásí na vámi vypsané pracovní pozice. Průzkumu, který probíhal v létě letošního roku, se zúčastnilo celkem 2 286 respondentů z různých oborů i částí České republiky.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

Mzdový průzkum 2016

Připravili jsme pro vás další výsledky každoročního mzdového průzkumu. Materiál opět poskytuje přehledné porovnání finančního ohodnocení u 8 klíčových segmentů ve 14 regionech České republiky. Tento rok obsahuje průzkum téměř 300 pozic. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledávání zaměstnanců.  Průzkum byl realizován v 1. čtvrtletí 2016.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Novináři se mohou ohledně průzkumu obrátit na naše PR.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

Ukázat formulář

CEE Salary Guide 2015

2. listopadu 2015 jsme zveřejnili výsledky studie CEE Salary Guide 2015, která mapuje vývoj mezd v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Výsledný přehled, který srovnává mzdy v klíčových oborech (IT a telekomunikace; Výroba a strojírenství; Stavební průmysl; Bankovnictví a finanční služby; Prodej, obchod a marketing; Lidské zdroje, administrativa a právo; Sdílené podnikové služby), ukazuje na pozitivní trendy a růst, ať už se týká pracovních pozic nebo mzdových ukazatelů. Ve všech čtyřech sledovaných zemích roste odměňování zaměstnanců v klíčových segmentech trhu.

Průzkumy poskytujeme pouze v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem.

Pro získání celého průzkumu, prosím, vyplňte formulář níže.