men

Vzdálená a hybridní práce

Vzdálená a hybridní práce: včerejší nouzové řešení se stává dnešním obchodním modelem

Radikální změna návyků

Koncept „práce na dálku“ vznikl v Kalifornii v 70. letech 20. století. Tři roky pandemie covidu-19 však jistě představují přelomový okamžik. Podniky se totiž musely rychle přizpůsobit rozsáhlým výlukám, což vedlo k zásadním změnám, rozšiřování a transformaci způsobů práce. Nyní, v roce 2022, pojímáme pracoviště nově; tento přístup nabízí řadu výhod jak pro podniky, tak pro zaměstnance.

čtverec

Průzkum OECD z roku 2022 provedený ve 25 zemích ukazuje, že přibližně 63 % manažerů a 74 % pracovníků hodnotilo svou zkušenost s prací na dálku během covidu-19 celkově pozitivně a většina z nich by chtěla pracovat na dálku i v budoucnu.

Konzultanti společnosti Grafton po celém světě vidí, že mnoho organizací přešlo a přechází na vzdálenou a hybridní pracovní strukturu. Bezpečnost zaměstnanců se během pandemie stala prvořadou otázkou a nastala v době, kdy podniky mohly digitalizovat mnoho úkolů usnadněných IT infrastrukturou. Některá odvětví a související pracovní kultura se dokonce těšily vynikající flexibilitě pro situace, kdy se využívala práce na dálku (například politika „práce odkudkoli“ společnosti Spotify, která zaměstnancům umožňovala volbu mezi příchodem na pracoviště, hybridní prací nebo prací pouze na dálku v rámci vymezeného regionu).

Tato transformace se týká zejména klíčových odvětví, která prošla radikálními změnami, včetně maloobchodu/elektronického obchodu, kreativních profesí, IT, služeb pro podniky, médií, telemedicíny a vzdělávání. Velký posun nastal také u pozic, kde se zvýšila flexibilita různých rolí v rámci kontaktních míst (front office) a asistenčních útvarů (back office), jako je administrativa, podpora klientů, prodej, IT, finance a účetnictví, nábor, HR a rozvoj.

Je zřejmé, že existovala i řada podniků, které nebyly schopny tento nový způsob práce přijmout, například podniky působící ve výrobních odvětvích. Ale i v tomto případě mnoho klientů společnosti Grafton zaznamenalo částečný návrat do kanceláře (třeba na 2 nebo 3 dny v týdnu), a někdy dokonce zásadní přehodnocení toho, jak vypadají kancelářské prostory (například menší kanceláře).

Nabízí se tedy otázka: Proč je pro firmy tak důležité zkoumat možnosti práce na dálku a/nebo hybridní práce, aby si zajistily špičkové talenty? A jaké jsou výhody pro zaměstnance?

meeting people

Nový standard

Jaký je náš nový standard a jak funguje, abychom použili frázi, která se v poslední době hodně používala během pandemie? Podle studie KMPG z roku 2022 již 89 % společností zavedlo nebo zvažuje zavedení politiky práce na dálku. Stejná studie analyzuje pět typů práce na dálku:

1. Práce z domova: často se jí dosahuje formou hybridního přístupu s alespoň určitým časem stráveným fyzicky na místě.

2. Přeshraniční práce na dálku (< 90 dní): typ pracovního poměru, ke kterému obvykle dochází, když je zaměstnanec v zahraničí na dovolené nebo na návštěvě rodiny, a který mu umožňuje přidat si k tomuto pobytu nějaké dny navíc, zatímco pracuje pro svého zaměstnavatele.

3. Virtuální pozice: zaměstnanec obsazuje pozici nebo vede projekt v jiné zemi, aniž by se na dané místo fyzicky přestěhoval (třeba z důvodu neatraktivního místa nebo z rodinných důvodů)

4. Najímání talentů v jiné zemi: obzvláště důležité pro digitální nomády, kteří obvykle spadají do této kategorie a často je využívají společnosti, jež nemohou najít potřebné talenty na místě a nejsou schopny podpořit vhodné talentované pracovníky, aby se přestěhovali.

5. Dočasná, přeshraniční práce na dálku (> 90 dní): nepochybně nejméně využívaná kategorie, která je spíše individuální než obecnou politikou společnosti (často kvůli daňovým otázkám a riziku vzniku stálé provozovny).

argumenty pro práci na dálku

Argument pro práci na dálku: pohled zaměstnavatele

Nejprve se zamysleme nad tím, jaké výhody a přínosy může zaměstnavatelům přinést práce na dálku a hybridní práce. Je naprosto zřejmé, že pro některá odvětví jsou tyto formy práce vhodnější než pro jiná. Podle společnosti McKinsey patří mezi pět hlavních odvětví, kde mají bílé límečky nejsilnější předpoklady pro úspěšnou práci na dálku nebo v hybridním týmu, tato: finance/pojišťovnictví: 86 %, management: 78 %, IT/telekomunikace: 75 %, velkoobchod: 52 % a nemovitosti: 44 %.

meeting

Nedávný průzkum společnosti Yougov pro Barclays také uvádí výhody, jako jsou:

32% úspora nákladů
o 34 % vyšší pravděpodobnost udržení zaměstnanců díky rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
46% flexibilita pro všechny
41% zkrácení doby dojíždění
•zvýšení produktivity o 30 %

Podniky, které přijmou takovéto podmínky zaměstnávání, mají čtyři hlavní výhody. Jsou to:

1.Větší zásoba talentů a vyšší efektivita: nabídka vzdálených pracovních míst zvyšuje jejich atraktivitu pro pracovníky, kteří se pracovně nechtějí vázat na určitou geografickou polohu. Navíc díky použití postupů náboru na dálku urychluje proces identifikace a prověřování kandidátů.
2.Zvýšená produktivita a spokojenost zaměstnanců vede k vyšší pravděpodobnosti jejich udržení: nedávný průzkum OECD provedený ve 25 zemích uvádí, že vyšší míra dobrovolné práce na dálku by mohla být přínosem i pro produktivitu, pokud nepřesáhne 2–3 dny týdně. A podle časopisu Forbes 54 % zaměstnanců uvedlo, že by změnili zaměstnání, kdyby našli práci, která by nabízela větší flexibilitu.
3.Úspory nákladů: z hlediska plochy kanceláře a provozních nákladů.
workimg men

Vytvoření atraktivní nabídky práce na dálku pro největší talenty

Naši odborníci ve společnosti Grafton mají zkušenosti s úzkou spoluprací s klienty. Mohou proto pomoci určit prvky potřebné k tomu, aby byla společnost připravena nabídnout nejlepší flexibilní pracovní prostředí ve své třídě. Jde např. o následující aspekty:

 

  • Posílení postavení manažerů: Investice do školení managementu, aby věděl, jak řídit vzdálené/virtuální týmy. Práce na dálku totiž vyžaduje velmi dobré plánování, komunikaci a dovednosti v oblasti řízení lidí, zejména ve fázi „zřizování“.
  • Integrace: Péče o stmelení týmu a součinnost prostřednictvím pořádání týmových akcí a oslav úspěchů. Pokud není dobře zvládnuta, mohou mít noví členové týmu potíže s adaptací na firemní kulturu.
  • Flexibilita: Nejen ve smyslu práce na částečný úvazek nebo bez striktní pracovní doby, ale také v tom smyslu, že umožňuje zaměstnancům experimentovat s novými projekty (i mezinárodními), experty a dalšími úkoly, které mohou pomoci podpořit inovace.
  • Nabídka správných nástrojů a podmínek: Základ je vždy nezbytný. Nezapomeňte nabídnout kvalitní vybavení včetně notebooků, dvou monitorů, tiskárny/mobilu, podpory internetových služeb včetně routerů. Benefitem je i pomoc se zřízením správné „domácí kanceláře“, včetně úhrady židlí, správných stolů, objednávek obědů v krabičkách, a dokonce i pomoc zaměstnancům s úhradou účtů za elektřinu.

Závěrem lze říci, že nabídka hybridní práce a práce na dálku je pro firmy v současné válce o talenty nezbytnou součástí, na kterou by měly pamatovat. Prokázáním flexibility a pochopením potřeb uchazečů se totiž výrazně usnadní nábor špičkových talentů.

 

Celý dokument "White Paper - Vzdálená a hybridní práce" je k dispozici ke stažení zde

 

V případě dotazů se obracejte na Chief Marketing Officer CZ & SK Jitku Součkovou na jitka.souckova@grafton.cz.