lOGISTIC

Logistika hraje zásadní roli v rozvoji mnoha zemí celého světa

Pandemie koronaviru, změnila způsob, jakým pracujeme a žijeme. Logistika patřila mezi odvětví, která byla touto změnou nejvíce zasažena. Široká veřejnost si nyní více uvědomuje strategickou roli, kterou logistika zaujímá, umožňuje podnikům fungovat a dostávat zboží tam, kde je potřeba.

 

Tato studie si klade za cíl ilustrovat aktivní roli logistiky v širším ekonomickém prostředí se strukturovaným přehledem odvětví na základě zjištění rigorózní studie provedené v 6 zemích:

  • Čína
  • Brazílie
  • Německo
  • Itálie
  • Polsko
  • Spojené státy americké
  • Velká Británie

 

Pracovní trh

Nedostatek všeobecných a specializovaných pracovníků

V současné době je jedním z hlavních problémů, s nimiž se logistické společnosti po celém světě potýkají, nedostatek pracovních sil, a to jak v odvětví dopravy, tak i ve skladech. Nedostatek pracovníků je celosvětovým fenoménem s různými příčinami. Mezi nimi hraje důležitou roli mylná představa, že práce v logistice je namáhavá.

Nedostatek pracovních sil se netýká pouze dělníků, ale i klíčových kvalifikovaných pracovníků. Je velmi obtížné najít specializovanou pracovní sílu na podporu inovačních procesů společností.

Kvalifikovaný personál, který logistické společnosti v současnosti nejvíce potřebují, zahrnují odborníky na péči o zákazníky, datové analytiky, logistické inženýry, experty na kybernetickou bezpečnost a další odborníky s rozsáhlými znalostmi nových technologií, jako je automatizační technologie.

 

Co očekávat od logistiky do budoucna? Přečtěte si více v úplné zprávě. Součástí je i mzdový průzkum vybraných pracovních rolí v 6 zemích.

STÁHNOUT ZDE