Zaplňte volné pozice v automobilovém sektoru

Způsob, jakým se denně přepravujeme, se mění, a s ním i výrobní a další přidružené průmysly. To s sebou přináší také nové pracovní příležitosti a pozice na různých úrovních. Všichni se s důkazy těchto změn setkáváme každý den, ať už na cestách, nebo v titulcích různých periodik.

Dosud používané spalovací motory jsou pomalu, ale jistě nahrazovány těmi elektrickými, což si žádá rozvoj nových dovedností a v konečném důsledku také zavádění nových pracovních pozic. Umělá inteligence, dopravní konektivita a nejnovější technologie v dopravním prostředcích, které využíváme, nás přenáší do nové etapy pracovních dovedností a pozic.

Ale to není všechno. Čím dál více je zřejmé, že je potřeba otevírat nové výrobní závody v nových lokalitách a s většími kapacitami. Zastaralé závody se mění na obrovské továrny, které slučují komplexní dodavatelské řetězce do omezených prostor, které jsou pro globální konglomeráty z hlediska efektivnosti výhodnější. Tímto společnosti investují do regionů, kde je vývoj lépe přijímán nebo přímo vítán, a zároveň využívají kulturní tradice a dovednosti zakořeněné v místním průmyslu. Výsledkem je zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a zlepšení výrobních procesů, což vede k ekologické udržitelnosti a zároveň také spokojenosti zaměstnanců.

Tím, že se vzdalujeme od konceptů těžkého průmyslu a kráčíme vstříc oblasti technologií, nastává posun v dodavatelských řetězcích a snižování emisí. Na druhou stranu se tím také mění personální požadavky – více než mechanici a operátoři výroby budou potřeba experti na umělou inteligenci a náplň práce manuálních pracovníků bude sestávat z fyzicky méně náročných úkonů a z programování. Právě upouštěním od manuální práce se přiblížíme k naplnění vyšších očekávání, které zaměstnanci od pracovního života mají.

Bude pak potřeba klást důraz na rekvalifikaci zaměstnanců v automobilovém průmyslu, díky které získají dovednosti potřebné k tomu, aby se i nadále mohli v tomto odvětví realizovat. Rekvalifikace bude v režii jednotlivých společností, přičemž neocenitelnými pomocníky poskytující rekvalifikační kurzy budou univerzity a školy technického zaměření.

Náš svět se mění, a to velmi rychle. Podle zprávy organizace IBM (Institute for Business Value) „Automotive 2030: Racing toward a digital future (Automobilový průmysl 2030: Cesta za digitální budoucností)“ se očekává, že do roku 2030 bude každý člověk vlastnit 15 propojených elektronických zařízení; až 15 % nových automobilů bude plně autonomních a z 90 % bude předmětem vývoje dopravních prostředků jejich software. Jeden z hlavních budoucích konceptů je založen na zkratce ACES, kterou představila organizace Center for Automotive Research zabývající se výzkumem v oblasti automobilového průmyslu. Zkratka vznikla z anglických výrazů Autonomous, Connected, Electric and Shared (autonomní, propojené, elektrické a sdílené). Dodavatelské řetězce se budou muset konceptem ACES řídit, ať už půjde o nové materiály, zdroje, organizační modely nebo potřebné dovednosti. Mezi slovy tvořící zkratku ACES není žádné, které by se týkalo mechanických prvků výroby, což naznačuje, že dovednosti s nimi spojené se stávají čím dál méně žádanými.

Naší budoucností je digitalizace, a dovednosti v tomto průmyslu se vyvíjí i napříč všemi profesními úrovněmi. Klíčovým konceptem je Průmysl 4.0. Pracovní pozice mechanického zaměření jsou na ústupu a poptávka po pracovnících se specializací na umělou inteligenci a internet věcí (IoT) se zaměřením na analýzu dat se naopak neustále zvyšuje.

Země jako Slovensko, Polsko nebo Česká republika, které vykazují nejvyšší čísla v produkci automobilů na jednoho obyvatele na světě, nabízí pracovní příležitosti mechanikům všech věkových skupin a mladým manuálním pracovníkům, nicméně tyto pracovníky mohou lákat lepší kariérní příležitosti v jiných zemích, například v Německu, Francii nebo Spojeném království.

Není čas ztrácet čas – obzvlášť v současném automobilovém průmyslu. Díky nám si budete moci vybrat z množství dynamických pracovních příležitostí v různých koutech světa.