prace na materske dovolene

Práce na mateřské dovolené

Práce na mateřské dovolené

Jste na mateřské dovolené nebo se na ni v brzké době chystáte odejít a zajímají vás možnosti přivýdělku v tomto období? Přečtěte si, jaká pravidla musíte v takové situaci dodržovat a jaká omezení pro vás v tomto ohledu plynou.
Pro snazší orientaci nejprve uvedeme na pravou míru některé ze základních pojmů.

Mateřská dovolená

Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel a začíná nejdříve 8 týdnů, ale zároveň nejméně 6 týdnů před termínem porodu. Celková délka mateřské dovolené je pak 28 týdnů s tím, že v případě narození dvou a více dětí najednou má matka nárok na 37 týdnů dovolené. V tomto období je státem vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. Aktuální výři příspěvku vám pomůže zjistit online kalkulačka.

Rodičovská dovolená

Navazuje plynule na mateřskou dovolenou a může trvat až do 4 let věku dítěte. Rodiče pečující o své dítě v době rodičovské dovolené mají nárok na celkovou částku 220 000 Kč. 

  • Jak požádat o rodičovský příspěvek?

Nejlepší je o rodičovský příspěvek požádat těsně před koncem mateřské dovolené na příslušném úřadu, a to na odboru sociální podpory. Kontakty najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Během pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat i podnikat bez finančního i časového omezení. Musíte však zajistit celodenní péči o dítě dospělou osobou. Využít k tomu můžete například školky nebo jeslí.

  • Konec rodičovské dovolené

Zaměstnanec, který se vrací zpět do práce po rodičovské dovolené, musí být přidělen na místo, které odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Pokud vám článek pomohl zorientovat se v problematice mateřských a rodičovských dovolených a příspěvků, přečtěte si i další užitečné články v naší sekci pro uchazeče. Věděli jste například, že sociální sítě hrají důležitou roli při hledání nové práce? 

 

Přivýdělek na mateřské a rodičovské dovolené

Situace ohledně přivýdělku na mateřské dovolené je poměrně pozitivní, i když právě v tomto období jsou omezení nejpřísnější. V první řadě je nutné si pohlídat, abyste nepracovali pro svého původního zaměstnavatele na stejnou smlouvu, na základě které čerpáte peněžitou pomoc v mateřství. Toto můžete vyřešit buď úplně novou pracovní smlouvou nebo i dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti. Zároveň je třeba dát si pozor na náplň práce. Ani ta by neměla být shodná s tou, kterou máte uvedenou v původní pracovní smlouvě. Toto však neplatí v případě, že se rozhodnete v období mateřské dovolené pracovat pro jiného zaměstnavatele. V takové situaci však potřebujete písemný souhlas původního zaměstnavatele, že můžete svou původní činnost vykonávat.

V případě, že podnikáte, jste omezeni pouze tím, že nesmíte ve své činnosti pokračovat osobně, ale například prostřednictvím zástupce nebo zaměstnanců.

Po skončení mateřské dovolené plynule naváže dovolená rodičovská, kdy jsou již pravidla ohledně přivýdělku nesrovnatelně volnější. Jedinou věcí, kterou je třeba si pohlídat je, že musíte zajistit celodenní péči pro své dítě. Nezáleží však už na tom, jakými prostředky péči zajistíte. Pouze menší děti (do dvou let věku) nesmíte ze zákona dát do jeslí nebo jiného podobného zařízení na více jak 46 hodin za měsíc. Pracovat již můžete bez omezení, stejně jako můžete bez omezení pokračovat v podnikání. 

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete ZDE.