stredoevropsky pracovni trh oziva

Středoevropský pracovní trh ožívá

Středoevropský pracovní trh ožívá

Praha, 15. 7. 2015

Českou republiku a Polsko čeká oživení trhu práce hned v několika segmentech. Výrazný bude růst především v oblasti sdílených podnikových služeb, IT a v průmyslové výrobě. Oproti tomu Maďarsko čelí pozastaveným investičním projektům a nabídka pracovních příležitostí sílí především v zemědělství. Sousední Slovensko pak hlásí nábor nových pracovníků v oblasti stavebnictví a automobilové výroby. Stavebnictví dynamicky poroste i v České republice, a to zejména díky projektům z oblasti dopravní infrastruktury. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu mezd v zemích střední Evropy, který zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Z průzkumu dále vyplývá, že pracovní trh v České republice je nejaktivnější v přístupu k absolventům a nabízí jim příležitosti v celé řadě oblastí, především v obchodu, marketingu, segmentu sdílených podnikových služeb, ale i v personalistice a IT. Mzdová úroveň se drží na podobné úrovni jako v předchozím roce, a to ve všech sledovaných zemích. V ČR došlo vloni k reálnému zvýšení mezd o 2 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2009. Z průzkumu je rovněž patrné, že znalost cizích jazyků a technické vzdělání jsou klíčem k dobře placené práci, což platí v celém středoevropském regionu.

„Od začátku letošního roku je patrné oživení na středoevropském trhu práce. Nejde přitom jen o rostoucí počet volných pracovních míst, ale i zájem kandidátů o nové zaměstnání,“ říká Thibault Lefebvre, generální ředitel (CEO) společnosti Grafton Recruitment Europe, a dodává: „Aktuálně registrujeme v České republice o 20 % otevřených pracovních pozic více než v loňském roce.

Sdílené podnikové služby hlásí nedostatek jazykově vybavených expertů
Ačkoliv evropské země v posledních letech čelí silné konkurenci rozvojových trhů v Asii, Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko zažívají výraznou expanzi v oblasti sdílených služeb. Roste nejen počet zaměstnanců sektoru, ale dochází i k budování nových a rozšiřování již existujících center. Pro uplatnění jsou velmi důležité jazykové znalosti kandidátů. Znalost angličtiny je považována za samozřejmost a poptávány jsou další jazyky, v České republice nejčastěji němčina, holandština či nordické jazyky, v Maďarsku například bulharština či estonština, v Polsku francouzština, italština, španělština či čínština a na Slovensku němčina, rumunština či polština.

IT
Pracovní trh IT a telekomunikací je v Českém republice a v Polsku silně ovlivněn výstavbou nových globálních center technické podpory. Řada firem zde proto poptává zaměstnance, kteří se specializuji na systémovou podporu, networking, virtualizace, databáze atd. Nároky na tyto pozice se zvyšují, je potřeba mít zkušenosti s nejnovějšími technologiemi a výborné jazykové znalosti. Zaměstnavatelé ve všech sledovaných zemích také již tradičně hodně poptávají programátory pro vývoj desktopových, webových a mobilních aplikací.

Obchod a marketing
Zájem o pracovníky v oblasti obchodu a marketingu se napříč evropskými regiony liší. Zatímco v Maďarsku je na trhu velké množství volných marketingových expertů, pro které není možné najít uplatnění, v České republice roste počet pozic online marketingových specialistů a manažerů. Tento trend platí také v Polsku. Firmy od kandidátů očekávají hlubokou znalost oboru, často s přesahem do IT, a zároveň komunikační schopnosti a manažerské kompetence. Výborná znalost angličtiny je pro většinu marketingových pozic nezbytná.

Také v oblasti obchodu se situace mezi státy regionu liší. Na Slovensku roste poptávka po obchodnících se specializací na technické produkty s více než třemi lety praxe. Jejich platové ohodnocení se drží na těch nejvyšších příčkách, a to i z toho důvodu, že jsou vyžadovány výborné technické vědomosti a aktivní znalost jazyků. V Maďarsku je zase poptávka po regionálních obchodních manažerech ze  stavebnictví a zemědělství, v České republice po brand manažerech pro oblast FMCG nebo produktových manažerech v elektronice a v Polsku najdou obchodníci uplatnění nejčastěji v obchodních řetězcích nebo e-komerci.

Stavebnictví
Rok 2015 přinese ve stavebnictví pozitivní vývoj, a to především v České republice a na Slovensku. Způsobí to nejen růst počtu veřejných zakázek, především v oblasti dopravní infrastruktury, ale i oživení v průmyslu. V České republice se chystá řada projektů v oblasti železničních staveb, na Slovensku je plánována výstavba nových rezidenčních komplexů a byznys center. Polské stavebnictví se po krizi vzpamatovává jen pomalu a je ovlivněno dotacemi z Evropské unie a v Maďarsku je většina velkých investičních projektů zastavena, a proto je zde jen velmi malá nabídka nových pracovních pozic.

Důkazem měnící se situace v České republice a na Slovensku je rostoucí poptávka po projektových manažerech, kteří by kromě zkušeností v oboru měli disponovat i výbornou znalostí angličtiny, nejlépe v kombinaci s jiným jazykem. Důvodem je velké množství zahraničních investorů. Velká poptávka je zde po specialistech na konkrétní stavební oblast, například na železniční stavby. Své uplatnění najdou snadno i stavbyvedoucí, mistři a rozpočtáři.

Průmyslová výroba a inženýring
Již v loňském roce byla patrná vzrůstající poptávka po uchazečích s technickým vzděláním. Dnes růst této poptávky ještě sílí, především v oblasti automobilového průmyslu, který je dominantní v celém regionu. Firmy hledají především dobře jazykově vybavené projektové manažery odpovědné za jejich řízení a koordinaci, stejně jako za komunikaci se zákazníkem. Na Slovensku se nabírají manažeři kvality a sledovat lze mírný nárůst poptávky po odbornících z oblasti nanoautomotiv. V České republice panuje  zvýšená poptávka po logisticích a plánovačích a v Maďarsku po elektroinženýrech s dobrou znalostí angličtiny a němčiny. Dobrou zprávou pro absolventy technických škol je, že nedostatek odborníků způsobil, že firmy dávají šanci i nováčkům bez praxe, ovšem se znalostí oblasti výroby, technologií, kvality a logistiky. Vzrůstající objem zakázek u výrobních společností zlepšuje také postavení středoškolsky vzdělaných specialistů, zejména pokud jsou jazykově vybaveni.

Bankovní a finanční služby

V oblasti finančních služeb byla v uplynulém roce výrazná nabídka pracovních příležitostí pro samostatné účetní, a to jak v České republice, tak i v Polsku či v Maďarsku, což souvisí mimo jiné i s rostoucím segmentem sdílených podnikových služeb v těchto regionech. Na Slovensku je možné pozorovat větší množství pozic ve společnostech zabývajících se asset managementem či obchodováním na kapitálových trzích. Hodně poptávané jsou i pozice business analytiků.

Lidské zdroje a administrativa
V letošním roce v oblasti HR pozic nebyly zaznamenány výrazné mzdové změny. Oproti loňsku je silnější zájem po rolích recruiterů, generalistů a HR manažerů. V České republice a Maďarsku jsou poptávaní napříč všemi segmenty trhu, v Polsku především pro oblast IT, na Slovensku v prvé řadě do segmentu sdílených podnikových služeb. Pro všechny je společná podmínka dobré znalosti cizích jazyků, nejen angličtiny, ale čím dál častěji i druhého cizího jazyka, například němčiny, francouzštiny, španělštiny, v Polsku i češtiny.