Výjimky z výmazu

Přípustnou výjimku z výmazu tvoří osobní údaje nezbytné pro plnění právních závazků nebo osobní údaje spojené s ochranou smluvních práv a nároků. Tyto nadále pasivně uchováváme maximálně po dobu stanovenou příslušným zákonným předpisem. Tato zpracování se řídí článkem 17, odst. 3, bodem b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále článkem 17, odst. 3, bodem e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 800, email: posta@uoou.cz.