Znalost jazyků otvírá TOP příležitosti

Znalost jazyků otvírá TOP příležitosti

Znalost jazyků otvírá TOP příležitosti

Trh práce prochází nesnadným obdobím. Nedostatek pracovních sil se prohlubuje prakticky ve všech segmentech trhu. Velmi nízká nezaměstnanost, která se pohybuje na hranici tzv. přirozené nezaměstnanosti nutí zaměstnavatele nejen přehodnocovat nabídku nefinančních benefitů, ale také navyšovat mzdy. Rychlost, s jakou vznikají nová pracovní místa, a prohlubující se nerovnováha mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou kapacit ze strany uchazečů mohou způsobit v následujícím období růst mezd až kolem 5 %.

Převis nabídky pracovních míst nad poptávkou je nejsilněji patrný v technických oborech, v IT a ve sdílených podnikových službách. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných kandidátů společnosti často nabírají i zaměstnance s kratší praxí a více příležitostí se objevuje i pro čerstvé absolventy, které si firmy samy doškolují na potřebné kompetence. Velmi dobré příležitosti kariérního startu mají dnes zejména absolventi středních a vysokých škol, kteří hovoří cizími jazyky. Ze strany zaměstnavatelů je totiž patrný stále větší důraz na jazykovou výbavu uchazečů. Stojí za tím skutečnost, že české firmy stále intenzivněji poskytují své služby anebo zaměřují své obchodní aktivity směrem do zahraničí. Angličtina je dnes již považována za standard a výhodou je znalost dalšího cizího jazyka, nejlépe němčiny, v oboru podnikových služeb jsou pak vítané i další evropské jazyky, jako například holandština, italština, francouzština či severské jazyky. Protože v ČR vládne stále větší nedostatek uchazečů o práci s potřebnými jazykovými znalostmi, začínají se firmy zajímat stále častěji i o nábor zaměstnanců ze zahraničí. 

Studenti by své kariérní možnosti měli zvažovat již při volbě studia. Pohled na dostupné statistiky jim v posledních letech ukazuje, že k nejžádanějším pozicím u nás patří informatici, konstruktéři, procesní inženýři, technologové anebo odborníci na logistiku, účetnictví či zákaznické služby. Je tedy jasné, že studium středních či vysokých škol se zaměřením na IT, moderní technologie či technické a ekonomické obory zajistí mladým uchazečům o práci velmi dobré startovní pozice. Zvlášť pokud se vedle svého oboru vrhnou i na studium cizích jazyků. 

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.