S personální agenturou krok za krokem

S personální agenturou krok za krokem

S personální agenturou krok za krokem

Řada společností hledá vhodné kandidáty pouze prostřednictvím služeb personálních agentur. O některých nabídkách zaměstnání se tak jinak než přes agentury nemáte šanci dozvědět. Finanční prostředky získává agentura od společnosti, které najde nové zaměstnance, takže pro kandidáty jsou její služby vždy bezplatné.

Jak tedy vlastně probíhá výběr vhodného kandidáta? 

 1. Pracovní agentura nejprve obdrží požadavky od společnosti, která hledá nového zaměstnance. Nabídku pak agentura inzeruje nejen na svých stránkách, ale také na specializovaných pracovních portálech. Některé nabídky se však na pracovní portály vůbec nedostanou, je tak dobré mít na webových stránkách agentury založený účet a nastavené požadavky na automatické zasílám inzerovaných pozic. Podle vašich kritérií vám budou nově přidané pozice chodit automaticky do e-mailu.
 2. Agentura talenty hledá i na internetu, skrze sociální sítě, na základě doporučení a vytipované kandidáty
  přímo kontaktuje. Uchazeči o práci pak v případě zájmu zasílají agentuře životopis. Personalista si vytipuje vhodné uchazeče, kterým zavolá a udělá s nimi první rozhovor, během kterého si ověří jejich komunikační a jazykové schopnosti. Vybraní kandidáti jsou následně pozváni na osobní pohovor do pracovní agentury.
 3. Někdy musí uchazeč prokázat své kompetence ještě prostřednictvím písemného jazykového testu, psychometrického online testu, krátkou prezentací či v rámci skupinového assessment centra.
 4. V případě, že kandidát prokáže, že je kompetentní k tomu, aby pracovní místo získal, doporučí jej pracovní agentura dané firmě na pohovor.
 5. Před absolvováním pohovoru vás konzultant agentury kontaktuje a informuje o tom, na co je třeba dávat
  pozor a čeho se vyvarovat. Personalista pracovní agentury s vámi bude coby váš osobní konzultant v kontaktu po celou dobu výběrového řízení a kdykoli vám poradí.
 6. Konzultant vám pomůže s přípravou životopisu a motivačního dopisu tak, aby vyzdvihly vaše přednosti a zvýšily tak vaše šance na úspěch. Poradí vám, jak vylepšit sebeprezentaci, jak vhodně formulovat odpovědi na otázky při pohovoru a čeho se vyvarovat.
 7. Konzultant vám dále poskytne maximum informací o společnosti, do které půjdete na pohovor. Přiblíží vám, jak bude výběrové řízení probíhat a poskytne řadu informací, které byste na oficiálních stránkách firmy hledali marně. Odkáže vás také na příslušné materiály pojednávající o důležitých okolnostech pohovoru.
 8. Poté následuje osobní schůzka u zaměstnavatele, a pokud si vás společnost vybere, dostanete nabídku k podepsání pracovní smlouvy.
 9. Po celou dobu výběrového řízení jsou kandidáti v kontaktu s personalisty, kteří je informují o výsledcích
  pohovorů a testů. V případě neúspěchu získá každý kandidát zpětnou vazbu v podobě rozboru příčin neúspěchu a informací o případných chybách, kterých se dopustil, a kterých by se měl v budoucnu vyvarovat.
 10. Pokud budete mít zájem o nové nabídky zaměstnání, nejvhodnějším způsobem jak se o ně ucházet,
  je zareagovat opětovným zasláním životopisu či přímým kontaktováním osobního konzultanta. Spolupráce s personální agenturou a využívání jejích poradenských služeb vám umožní bezprostřední kontakt s trhem práce a vynikající orientaci při výběru vhodného postu.
 11. Naprostou samozřejmostí je absolutní diskrétnost ze strany agentury vůči klientům i společnostem. Se svěřenými osobními informacemi agentura pracuje pouze na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a používá je výhradně k vypracování vašeho profilu, který zašle potenciálnímu zaměstnavateli.

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete ZDE.