potencialni zamestnavatel si vas muze otestovat. Jak?

Potenciální zaměstnavatel si vás může otestovat. Jak?

Potenciální zaměstnavatel si vás může otestovat. Jak?

Detailní testování kandidátů na vybrané pracovní pozice je stále častějším způsobem, jak o nich zjistit co nejvíce informací a nespoléhat se přitom pouze na vyšperkovaná CV. Pokud v testování hned napoprvé neuspějete, nevěšte hlavu. Testy nejsou rozmarem personalistů, jak vás potrápit. Naopak. Především jde o opravdovou výzvu, o důmyslný způsob motivace.

POPIS MODELOVÝCH SITUACÍ
Pokud absolvujete výběrové řízení, především na kvalifikovanější pozice, je velmi pravděpodobné, že vedle obvyklých procedur podstoupíte i různé druhy testování. Jeho úkolem je poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli plastičtější představu nejen o vašich osobnostních předpokladech vykonávat požadovanou práci, ale také o tom, do jaké míry jste schopni stát se platným členem jeho týmu.

Součástí testů může být simulace reálných případů z praxe, na nichž se ukáže vaše schopnost pohotově reagovat a správně, popřípadě dostatečně kreativně řešit dlouhodobé, ale i nenadále vyvstanuvší problémy. Personalisté si na základě testů a modelových situací ověří vaše schopnosti řešit zátěžové situace, ale také vaše profesní znalosti, schopnosti a dovednosti.

ASSESSMENT CENTRE
Assessment centre (AC) je speciální objektivní metoda, jejímž účelem je pomoci vybrat nejvhodnějšího kandidáta z většího počtu zájemců. Jedná se o takovou metodu výběru, která vychází ze srovnávání kandidátů během skupinových i individuálních modelových cíleně navozených situacích. Cílem přitom není vybrat toho, kdo na sebe nejvíce upozorňuje, ale spíše poznat individualitu jednotlivých kandidátů a rozhodnout se pro toho, kdo se pro danou práci a do týmu dané firmy nejvíce hodí.

AC je nástrojem pro hodnocení dovedností, schopností a znalostí vyžadovaných pro výkon specifické pozice, často takové, která nabízí určitý potenciál do budoucnosti, jako je tomu například u juniorských pozic. Kombinují se klasické diagnostické metody s technikami, které se využívají při tréninku měkkých dovedností. Výsledkem je posouzení potenciálu, schopností a dovedností jednotlivých účastníků a jejich vzájemné porovnání.

AC může trvat půl dne, ale i celý den a obvykle se ho účastní skupina do 10 kandidátů, kteří plní společně i samostatně různé úkoly, řeší případové studie, vyplňují znalostní testy a předkládají své myšlenky a názory. Záměrem intenzivního náporu na pozornost a flexibilitu uchazečů během absolvování assessment centra přitom není jen získat data o jejich způsobilosti, ale důležitou součástí testování, s níž hodnotitelé záměrně kalkulují, je i postupující únava kandidátů a jejich schopnost pracovat pod tlakem.

Díky AC mohou potenciální zaměstnavatelé o uchazečích zjistit informace, které nelze vyčíst z jejich životopisů, mimo jiné i schopnost komunikace, způsobilost řídit, řešit pracovní konflikt, prezentovat projekt, prosadit se či strhnout tým pro dosažení společného cíle. Vedle samotné profesní kompetentnosti se tedy hodnotí i tzv. měkké dovednosti, včetně dostatečného, ale ne příliš přebujelého sebevědomí, plynulosti projevu, ale i schopnosti navodit příjemnou atmosféru.

PSYCHOLOGICKÉ TESTY
Psychologické diagnostické metody odkryjí vaše vlastnosti a povahové rysy, a pomohou tak jak hodnotitelům, tak i vám samotným zjistit vaše silné a slabé stránky a váš potenciál. Na základě vyhodnocení výsledků lze pak určit, na jakou práci se hodíte více a na kterou méně. Velkou výhodou současných psychologických testů je, že díky jasně stanoveným kritériím umožňují srovnatelné měření a následně i porovnávání vhodnosti testovaných kandidátů pro požadovanou práci.

Množství psychometrických metod je opravdu velké, ale i přes mnohdy přesnou a komplexní diagnostiku nelze psychologické testy přeceňovat a už vůbec se jich není třeba obávat. Jedná se jen o jeden z pomocných nástrojů, který má personalistům v konečném důsledku pomoci vybrat toho správného člověka na odpovídající pracovní post. V rámci systému psychodiagnostického hodnocení se používá několik základních testů, zohledňujících různé aspekty vaší osobnosti. Vedle klasického psychologického testování formou „tužka-papír“ se určitě během svého profesního života potkáte se stále častěji využívaným online psychometrickým testováním, které získává na oblibě z mnoha důvodů:

  • Časová efektivita
  • Flexibilita
  • Robustnost
  • Další přínosy (výstupní zprávy pro zadavatele i hodnoceného, srozumitelnost zpráv, zabudován „lži skóre“)

Pro vaši orientaci můžeme uvést např. psychometrické testování Talent Q, které zaručuje nejen výše uvedené , ale patří díky své validitě k uznávaným testům, které objektivně hodnotí osobnost a kompetence relevantní pro pracovní prostředí. Vedle osobnostního dotazníku Dimensions lze využít i výkonnostních testů Elements (logický, numerický a verbální).

Jak jste si všimli, hovoříme o dotazníku a testech. Jaký je rozdíl? Osobnostní dotazník měří preferovaný styl chování, je postavený na sebehodnocení. Kdykoli můžete jeho doplňování přerušit a zase se k němu můžete vracet. Postihuje osobnostní rysy, které jsou důležité pro pracovní výkon, predikuje úspěšnost jedince na pracovní pozici. Výstupní zpráva upozorňuje na silné stránky i oblasti rozvoje. Přináší návrhy a doporučení, jak řídit svoji kariéru.

Testy schopností všeobecné inteligence měří současně praktické schopnosti a celkovou kapacitu, chcete-li potenciál. Právě při výkonových testech se kalkuluje také s vaší únavou, je proto dobré s tím počítat a ve vhodnou chvíli zmobilizovat všechny svoje síly a pozornost. Testy Elements jsou testy „adaptivní“ („dynamické“). Tzn., že se umí přizpůsobit odpovědím. V podstatě, pokud někdo odpoví správně, posune se na těžší otázku, a po každé nesprávné odpovědi (nebo pokud neodpoví v časové lhůtě), se posune na mírně lehčí otázku. Tímto způsobem dokáže test „rozpoznat“ úroveň schopností dané osoby a odpovídajícím způsobem se na ni zaměřit. Dynamické testování umožňuje stanovit pravděpodobnou úroveň respondenta rychleji, než je tomu u konvenčních testů, kde všichni odpovídají na stejné otázky.

K psychodiagnostickým metodám patří vedle osobnostních dotazníků a výkonových testů také testy projektivní a rovněž sociometrie. Důležité je ale vždy, když budete testováni, aby vám byla podána interpretace výsledků. Pokud vám ji nikdo nenabídne, neváhejte o ni požádat sami. Jedině tak můžete získat informace, které jsou nezbytné pro sebereflexi a rozvoj.

VYBRANÉ TIPY, JAK NA PSYCHOLOGICKÉ TESTY

  • Zkuste si některé testy nanečisto. Množství psychometrických testů je ohromné, ale okruh těch nejvhodnějších pro výběr zaměstnance je z dobrých důvodů omezený. Některé z testů jsou dostupné na webu.
  • Před absolvováním testů si odpočiňte, vyčistěte si hlavu. Ano, testování je i o vědomostech, ale mnohem spíše je o dobrém postřehu, vnímavosti, citu pro detail a v neposlední řadě také o únavě.
  • V případě, že nerozumíte zadání, nebojte se zeptat. Testy se můžou velmi lišit, ověřte si včas, že jste vše správně pochopili.
  • Nezdržujte se. Pokud vás tlačí čas, nezdržujte se u otázky, na níž si nejste jistí odpovědí a pokračujte dál. Vždycky se můžete k řešení vrátit.
  • Snažte se odpovídat podle pravdy. Testy jsou záměrně namíchány tak, aby bylo nemožné ohlídat si odpovědi ve všech bodech. V testech se měří i tzv. lži skóre a rozpory v odpovědích jsou hodnoceny hůře než jedna nedokonalá odpověď.
  • Hlavně odpovídejte pravdivě tak, jak vy se chováte a nebo řešíte situace. Stylizace vám spíše uškodí, než pomůže.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.