Jak zvládnout nástup do práce a přežít zkušební dobu

Jak zvládnout nástup do práce a přežít zkušební dobu

Jak zvládnout nástup do práce a přežít zkušební dobu

Podařilo se vám uspět v náročném výběrovém řízení, získali jste vysněnou práci a máte za to, že máte to nejhorší za sebou? Tak to je naprostý omyl. Teprve nyní pro vás začíná ten nejtěžší boj a to, jak dopadne, nezáleží jen na vaší pracovní výkonnosti, ale do značné míry i na prvním dojmu, který uděláte na své nové kolegy a nadřízené.

ŠÉFA MÁTE NA SVÉ STRANĚ
Většina lidí si udělá první úsudek velice rychle, a tak je opravdu důležité vstoupit do zaměstnání hned první den tou správnou nohou. Když se hned něco nepodaří, nezoufejte. I špatný první dojem lze zvrátit a vaši spolupracovníci vám jistě dají druhou a možná i třetí šanci případná zaškobrtnutí napravit. Zároveň je dobré pamatovat na to, že na své straně máte obvykle mocného přímluvce, a to svého nadřízeného. I on má eminentní zájem na tom, abyste uspěli, a snaží se vytvořit vám k tomu
podmínky. Stejně tak personální manažeři firmy, kteří si musí stát za tím, že na více či méně exponovaný post vybrali právě vás. Personalisté dostávají průběžně zpětnou vazbu o tom, jak se vám daří a stojí o to, aby jak vaše pracovní výsledky, tak i spolupráce s kolegy fungovaly co nejlépe.

NADŠENÍ ANO, SEBESTŘEDNOST NE
Firemní kultura se může u různých společností dosti odlišovat, ale některé věci jsou přijímány ve všech bezezbytku. Pokud chcete zvládnout první dny a týdny v novém zaměstnání se ctí, měli byste mít na paměti několik důležitých zásad. Především nevystupujte hned přehnaně asertivně a sebestředně. Cení se entuziasmus, ale rozhodně ne familiárnost nebo přehnaná suverenita. Přílišná rezervovanost či dokonce pasivita jsou pak zaručeným způsobem, jak si zadělat na problémy. Vzhledem k tomu, že jste nováčci, nikomu by nemělo vadit, že kladete více otázek k věci nebo že se ve vhodných chvílích a patřičným způsobem snažíte demonstrovat své znalosti. Důležitá je především ochota učit se a také jistá systematičnost, tedy schopnost neokázale dát najevo, že si svou práci umíte dobře zorganizovat. Naprostou samozřejmostí pak je, že budete chodit do zaměstnání včas a že si v práci nebudete vyřizovat soukromé záležitosti.

BUĎTE SPOLEHLIVÍ
Velmi důležitá je vaše spolehlivost, ať už se týká termínů, tak toho, že splníte vše, co jste slíbili. Z toho vyplývá jednoduché pravidlo – než něco slíbíte, opakovaně zvažte, zda je ve vašich silách slíbené dodržet. Pokud už ale kývnete (a je zřejmé, že se to od vás bude očekávat co nejčastěji), není cesty zpět. Když ostatní uvidí, s jakým nasazením se věnujete splnění úkolu, rádi vám odpustí nějakou tu chybičku.
Vedle spolehlivosti je základem vaší sebeprezentace a úspěšného začlenění do kolektivu vaše vystupování a úroveň vašeho projevu. Proto je vhodné nechat nové nápady ještě chvíli uzrát v hlavě a teprve pak je logickým a přiměřeným způsobem prezentovat. Ať už se jedná o pracovní záležitost nebo o nápad týkající se například sociální aktivity mimo pracoviště, vždy ho předkládejte s úsměvem, protože ten vždy potěší nejen vaše okolí, ale pomůže i vám samotným.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAKONEC
Nejdůležitějším formálním dokumentem při nástupu do nového zaměstnání je pracovní smlouva. Tu si řádně zkontrolujte – měla by obsahovat den nástupu do práce, druh práce a místo jejího výkonu. Součástí smlouvy nemusí být ujednání o mzdě, nicméně zaměstnavatel je povinen vám v den nástupu do práce vydat alespoň písemný mzdový výměr, obsahující údaje o způsobu odměňování a o termínu a místě výplaty mzdy.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.