jak napsat absolventsky zivotopis

Jak napsat absolventský životopis

Jak napsat absolventský životopis

Při procházení pracovních inzerátů je nejdůležitější odlišit ty seriózní od neseriózních. Nebudete tak ztrácet čas odpovídáním na irelevantní nabídky, které vás nakonec budou stát jen nervy a možná i peníze, které budete muset investovat do svého „kariérního postupu“. Podívejme se podrobně na podobu solidního inzerátu.

Ačkoliv je životopis absolventa specifický, i na něj se vztahují obecná doporučení. CV není slohové cvičení ani umělecké dílo. Buďte strukturovaní, přehlední a vyvarujte se ozdob, které odvádí pozornost. Gramatické ani pravopisné chyby do životopisu rozhodně nepatří. Ukažte životopis svým známým, možná uvidí něco, co vy nevidíte. Pokud máte životopis v cizím jazyce, požádejte o kontrolu rodilého mluvčího. V životopise nikdy nelžete, pravda dříve nebo později vyjde najevo a druhou šanci už nemusíte dostat.

Uveďte v životopise své nejvyšší dosažené vzdělání a probíhající studium včetně časové náročnosti. Prokažte zájem o daný obor, třeba uvedením tématu absolventské práce nebo školního výzkumu, kterého jste se účastnili a pochlubte se získaným oceněním ve školní nebo odborné soutěži. Zmiňte také absolvované jazykové, odborné i osobnostní kurzy a uveďte nabyté znalosti. Nezapomeňte na zajímavé školní i mimoškolní aktivity a projekty, charitativní akce, výpomoc v nadaci nebo třeba vedení dětského tábora.

Vypište všechny vaše pracovní zkušenosti. Přestože nemusí mít souvislost s poptávaným místem, pro zaměstnavatele je to signál, že již máte pracovní návyky, zodpovědnost a snahu. Pokud máte za sebou celou řadu brigád, vyberte jen ty zajímavé, relevantní a stálé. Rozhodně nezapomeňte uvést jakýkoliv dlouhodobější zahraniční pobyt, ať pracovní či studijní. Úroveň znalosti jazyka uveďte popravdě, zaměstnavatel si ji může velmi jednoduše a rychle ověřit.

Nezapomeňte, že životopis a motivační dopis nejsou to jediné, co o vás zaměstnavatel může zjistit. Stále více firem své kandidáty „lustruje“ na internetu. Zamyslete se proto, jak se prezentujete například na sociálních sítích a představte si, jak budete působit na vašeho budoucího zaměstnavatele.

CV by také mělo odpovídat vašemu profi lu na sociálních sítích – především na té profesní LinkedIn. Profi l, který máte, by měl obsahovat klíčová slova z oboru, kterému byste se chtěli věnovat. Usnadní to práci personalistům, kteří klíčová slova používají pro vyhledávání talentů.

A na závěr to nejdůležitější. Dobře zvažte, na jaké pozice se hlásíte. Nemá smysl reagovat na manažerské posty, ale nebojte se ucházet o místa, u kterých nesplňujete úplně všechny požadavky. V takovém případě to v motivačním dopise přiznejte a vysvětlete, co vás k odpovědi na inzerát vedlo.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.