co znamenaji vybrane pracovni pozice

Co znamenají vybrané pracovní pozice

Co znamenají vybrané pracovní pozice

Hledáte práci, ale při čtení inzerátů občas váháte, co konkrétní pracovní pozice vlastně obnášejí? Podívejte se s námi na pracovní náplň vybraných pozic z několika nejpopulárnějších oborů mezi absolventy a poučte se i o dalších na www.grafton.cz.

OBCHOD A MARKETING
Customer Care Support
Péče o zákazníky, a to především na telefonu nebo jako online podpora. Řeší objednávky, reklamace a eviduje požadavky zákazníku do CRM systému (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky).

Account Manager
Jedná se o poměrně univerzální název pozice pro práci, která je spojená se starostí o klientský účet (account). Je styčnou osobou pro klienta, nastavuje s ním podmínky spolupráce, nabízí mu konkrétní služby na míru a koordinuje práce na projektu při dodržení domluveného rozpočtu. S pozicí tohoto typu se setkáváme nejen v reklamní, či marketingové agentuře, ale také v jakékoliv obchodní firmě.

LIDSKÉ ZDROJE
Recruitment Consultant
Personalista, který plánuje nábor pracovních sil a konkurzy, monitoruje situaci na trhu práce a propaguje firmu před potenciálními zaměstnanci. Zároveň motivuje stávající zaměstnance, vede jejich evidenci a nastavuje požadavky pro jednotlivé pracovní pozice.

HR generalista
Spojuje v sobě strategický dohled nad všemi HR aktivitami společnosti – od samotného náboru, komunikace s personálními agenturami, školení a vzdělávání pro zaměstnance, poskytuje zaměstnancům poradenství a vše dokumentuje (vede evidenci nebo databázi), může mít také na starost systém odměňování.

FINANCE A BANKOVNICTVÍ
Finanční specialista
Také známý jako finanční kontrolor. Vytváří ekonomické analýzy a měsíční uzávěrky, čímž zjišťuje výši nákladů a výnosů a navrhuje jejich optimalizaci. Hodnotí efektivitu investic, vytváří rozpočty, sleduje finanční vývoj organizace a dohlíží na dodržování finančních předpisů.

Úvěrový specialista
Zabývá se poradenstvím a analýzou v oblasti úvěrů. Zpracovává úvěrovou strategii banky, související podklady, vyhodnocuje úvěrové riziko a na jeho základě zájemci schválí, nebo neschválí žádost o úvěr. Může se jednat i o aktivní nabízení úvěrových a leasingových produktů v obchodním týmu.

LOGISTIKA
Dispečer
Např. u autodopravy koordinuje vytížení jednotlivých vozidel a řidičů. Hlídá termíny nakládky a dodání zboží, řeší krizové situace a je k dispozici jak pracovníkům své firmy, tak zákazníkům při přijímání objednávek či vyřizování reklamací.

Logistický disponent
Zajišťuje přísun vstupních polotovarů do výroby tak, aby výsledek odpovídal zadání klienta. Komunikuje se zákazníky i dodavateli, plánuje objednávky a hlídá termíny ve všech fázích výroby i konečné distribuce, o kterých vede evidenci.

ENGINEERING, VÝROBA A PROVOZ
Inženýr kvality

Dohlíží na kontrolu jakosti výrobku/procesu, většinou podle specifických norem (ISO aj.). Stanovuje standardy jakosti, vychytává chyby ve výrobním procesu, vše dokumentuje a vykonává audity nastavených pravidel. Obvykle řeší také reklamace.

Projektový manažer
Nejen ve výrobě a provozu, ale téměř ve všech oborech je zapotřebí schopného projektového manažera. Pro projekt musí najmout vhodné pracovníky a koordinovat jejich práci s termíny. Je křižovatkou informací pro členy projektu a dohlíží na kvalitu výstupů.

IT A TELEKOMUNIKACE
Data Analyst

Analyzuje clustery dat a snaží se v nich nalézt trendy a informace, které by organizace mohla využít pro optimalizaci svého fungování nebo ve prospěch klienta. Pracuje s databázemi, vytváří vizualizace dat pro prezentace a vytváří tematické reporty (zprávy pro nadřízené).

CRM specialista
Zatímco pracovník péče o zákazníky s klienty přímo komunikuje a jejich přání vkládá do CRM systému, vy tento systém vyvíjíte, udržujete a fungujete i jako technická podpora. Školíte pracovníky v práci se systémem, testujete jeho nové funkce a analyzujete problémy s funkčností.

FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ
Medicínský reprezentant

V podstatě obchodní zástupce v oblasti farmacie, zdravotnictví, který lékárenským a zdravotnickým zařízením nabízí produkty z portfolia farmaceutické společnosti. Organizuje školení a semináře pro lékaře, aby informoval o vlastnostech a možnosti využití léku či přípravku a účastní se specializovaných konferencí. Svým klientům nabízí také různé druhy marketingových materiálů.

Patentový expert
Věnuje se přípravě patentů (ochranných známek) pro léky z administrativního hlediska a registruje patenty na úřadech průmyslového vlastnictví doma i v zahraničí. Sleduje stav patentové ochrany při vývoji léku a spravuje jeho registraci i po uvedení na trh.

STAVEBNICTVÍ A REALITY
Realitní makléř

Vyhledává vhodné nemovitosti do portfolia realitní kanceláře, komunikuje se zájemci i prodej či koupi bytu, organizuje prohlídky nemovitostí a moderuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Může pracovat i pro jednoho klienta a vyhledávat pro něj nemovitosti na míru.

Přípravář/konzultant
Připravuje podklady a kalkulace pro stavby, vyhledává vhodné subdodavatele, spolupracuje s vedoucím stavby, jedná s dodavateli a dohlíží na dodržování norem ISO. Pracuje se speciálním projektantským software, sestavuje kontrolní plány a provádí interní audity.

Aktuální nabídku pozic vhodných pro absolventy naleznete ZDE.