Jak napsat strukturovaný životopis

Správně napsaný životopis s relevantními informacemi otevírá dveře k osobnímu pohovoru. Obsahuje váš životopis potřebné informace a je vhodně formulovaný? Inspirujte se našimi radami přímo od personalistů.

Při hledání vzoru životopisu nejspíš najdete velké množství příkladů. Vybrat si ten správný není jednoduché. Každý personalista v životopise totiž hledá něco jiného a univerzální vzor jak napsat životopis pravděpodobně neexistuje. Následující body vám ale napoví, jaké informace v něm rozhodně nesmí chybět.  

Osobní (kontaktní) údaje

 • ​Adresa - napište adresu, na které aktuálně bydlíte. Vaše trvalé bydliště může být v jiném městě, nebo dokonce v jiné zemi. To může být pro zaměstnavatele matoucím signálem, že budete mít problém dostavit se na pohovor nebo nastoupit včas do zaměstnání.

 • E-mail a telefonní číslo - dejte personalistům možnost vás snadno kontaktovat.

 • Skype - hledáte práci v zahraničí? Rozhlížíte se po mateřské dovolené, nebo se z jakéhokoliv důvodu nemůžete v blízké budoucnosti dostavit na určené místo? Pohovory přes Skype jsou dnes již běžnou praxí.

 • Pohlaví - pokud hledáte práci v zahraničí nebo v mezinárodní společnosti, kde budete jednat s cizinci, vaše jméno nemusí být pro kontaktní osobu směrodatné. Vyřešíte tak otázku oslovení pane/paní.

Klíčové znalosti nebo profil

 • Zkušení uchazeči – senioři s několika lety pracovních zkušeností, by měli uvést klíčové znalosti a dovednosti relevantní pro hledanou pozici.

 • Pokud jste absolvent nebo jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti omezené, zaměřte se na osobnostní profil a profesní cíle, kterých chcete dosáhnout. Rozsah 5-10 řádků je přijatelný k tomu, aby příjemce vašeho CV měl chuť tuto část přečíst. Pište tedy stručně a zajímavě.

Vzdělání

 • Začněte poslední studovanou školou. Uveďte časové rozpětí, název školy a obor studia. Pokud stále studujete, uveďte očekávané datum ukončení a jestli se jedná o denní, nebo dálkové studium. Předměty státní zkoušky nebo téma závěrečné práce uvádějte jen v případě, že jste absolvent s minimální nebo žádnou praxí.

 • Relevantní pro potřeby životopisu jsou vysoká a střední škola. Základní školu uveďte jen tehdy, pokud je to vaše jediné ukončené vzdělání.

Pracovní zkušenosti

 • Uveďte název společnosti a pozici, kterou jste zde zastávali. Navíc připojte předmět činnosti dané společnosti. Samotný název firmy nemusí být potenciálnímu zaměstnavateli známý. Na druhé straně její činnost může být vysoce relevantní.

 • Popište také vaši náplň práce na dané pozici - stručně a relevantně, ideálně v bodech. V případě, že jste na pozici dosáhli významných úspěchů, můžete zmínit i ty. Absolventi se mohou zaměřit na účast na významných školních projektech či aktivitách.

 • Vždy začínejte poslední firmou a pozicí. Uveďte odpovídající období vašeho působení pomocí údajů měsíce a roku.

 • Je lepší v životopise začít pracovními zkušenostmi, nebo vzděláním?

 • Odpověď na tuto rozporuplnou otázku je jednoduchá. Je to na vás. A jaké je naše doporučení? Pokud jste studovali na prestižní univerzitě nebo máte zatím velice málo pracovních zkušeností, uveďte vzdělání jako první. V opačném případě začněte pracovními zkušenostmi. Vzdělání napište až za ně. V obou případech začněte od poslední praxe resp. studované školy.

Další zkušenosti, schopnosti a dovednosti

Nebojte se vyzdvihnout svoje schopnosti, které můžete nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli.

Jde zejména o:

 • praxi při studiu nebo účast na zajímavých projektech,

 • konzultantskou nebo jinou nezávislou činnost relevantní k hledané pozici za posledních 5 let (v případě významného projektu do 10 let),

 • jazyky, které ovládáte alespoň na komunikativní úrovni (základní znalost není pro praxi relevantní),

 • počítačové znalosti - programy, systémy a software, které jste dosud využívali v práci i soukromě, pokud je vaše znalost větší než zcela začátečnická (u software na míru, u kterého název nemůžete uvést nebo je irelevantní, použijte některý z obecných názvů, jako např. CRM - Customer Relationship Management).

V závislosti na vaší praxi a zkušenostech může ve strukturovaném životopise následovat i samostatný oddíl s dalšími znalostmi, jako jsou např. administrativní znalosti, účetnictví, logistika, atd.

Můžete také popsat své zájmy a záliby, které potenciálnímu zaměstnavateli napoví něco o vaší povaze a osobnosti. Např. člověk se zálibou v kolektivních sportech je potenciální týmový hráč. Na druhé straně člověk se zálibou v plavání bude pravděpodobně samostatný individualista a u člověka se zálibou ve čtení jsou předpoklady k představivosti nebo zájmu o další vzdělávání a rozvoj. Pište ale opravdu o tom, co vás baví, ne smyšlené zájmy, které by ukazovaly na předpoklady, které ve skutečnosti nemáte.

Zdály se vám naše rady užitečné, ale přeci jen stále nevíte, jak přesně by měl strukturovaný životopis vypadat? Podívejte se na vzor strukturovaného životopisu navržený našimi zkušenými personalisty.

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete ZDE.