assessment centrum: jak se pripravit a uspet

Assessment centrum: Jak se připravit a uspět

Assessment centrum: Jak se připravit a uspět

Máte před sebou vícekolové výběrové řízení, jehož součástí je i Assessment centrum? Poradíme vám, co vás během něj čeká, jak se na Assessment centrum připravit a jak udělat dobrý dojem.

Assessment Centrum (AC), neboli hodnotící centrum, je objektivní a velice efektivní metoda, která je stále častěji uplatňována při výběru nejvhodnějšího kandidáta pro danou pracovní pozici.

Pracovní pozice je specifikována řadou kritérií, podle kterých se hodnotí jednotlivé kompetence každého účastníka AC.

Skupina hodnotitelů sleduje při Assessment centru:

-    schopnosti,

-    dovednosti,

-    potenciál,

-    reakce a projevy chování účastníků AC.

Výhodou je možnost srovnání a porovnání více uchazečů najednou a zároveň přítomnost několika hodnotitelů umocňuje objektivitu této speciální diagnostické metody výběru zaměstnanců.

Kde se s Assessment centrem setkáte?

Metoda vznikla už během druhé světové války, když se Američané snažili najít metodu výběru agentů tajné služby. Dnes se AC využívá při obsazování celé škály pracovních pozic. Nejčastěji se s ním setkávají uchazeči, kteří aspirují na obchodní pozice nebo pozice v call centrech. Důvodem je ověření a identifikace optimálních modelů chování (prodejní dovednosti, vůdčí předpoklady, týmová spolupráce apod.).

AC je využíváno rovněž při obsazování pozic s vyššími nároky na kompetence (např. manažerské a klíčové pozice, specialisté atd.) a používá jej stále více firem. Většinou se jedná o druhé nebo třetí kolo výběrového řízení. Tzn., že do AC se dostanou jenom nejlepší uchazeči na danou pracovní pozici (může se jednat i o interního kandidáta, člověka, který již pro firmu pracuje, ale usiluje o určité místo nebo postup v rámci společnosti).

Vedle výběrových řízení formou Assessment centra existují i další typy pohovorů. Přečtěte si o nich.

Co vás na Assessment centru čeká a jak funguje?

AC bývá většinou jednodenní, nezřídka je i v podobě půldenního mini AC. Pokud se jedná o celý den, je samozřejmostí kromě krátkých přestávek i jedna hodinová přestávka na oběd, případně je připraveno malé pohoštění.

Počet kandidátů je vždy závislý na typu obsazované pozice. Pokud se jedná o manažerskou pozici, účastníků bývá okolo 6, pokud se obsazuje pozice obchodníka, pak nebývá nestandardní ani počet 8–10 kandidátů. Počet hodnotitelů/pozorovatelů je závislý na počtu hodnocených. Hodnotitelé jsou buď interní zaměstnanci společnosti (personalisté, manažeři) nebo to mohou být externisté, které si firma pro tento účel najímá (specialista na organizaci AC, psycholog, atd.).  

Metoda Assessment centrum umožňuje:

 • detailně prověřit schopnosti a dovednosti,
 • identifikovat silné a slabé stránky,
 • porovnat výkony,
 • porovnat způsoby chování.     

Při AC budete plnit řadu úkolů. Jde o simulace běžných pracovních situací, při kterých se testuje způsobilost uchazečů zvládat tyto situace, protože se s nimi budou běžně střetávat při výkonu zaměstnání. Vaše jednání a chování během úloh v hodnotícím centru bude mít výrazný dopad na přijetí do společnosti.

Metody individuální (např. prezentace, případová studie, hraní rolí, rozhovor, zkoušky schopností a znalostí) se prolínají smetodami skupinovými (např. skupinová diskuse, manažerská hra, případová studie pro skupinu, týmová hra). Pokud je na danou pozici vyžadována výborná znalost jazyka, může se stát, že celé AC bude vedeno např. v angličtině. Svoje nezastupitelné místo mají také psychodiagnostické metody.  

Jak na psychologické testy?

Hlavně se opravdu nebojte. Většinou se jedná o osobnostní dotazníky, které by měly vypovídat o vašich charakteristických rysech, o reakcích v určitých situacích apod. Co se vyplácí? Odpovídat vždy pravdivě a otevřeně. Pokud se budete simulovat do nějaké role (prezentovat se v tzv. „lepším světle“), pak věřte, že psycholog/odborník HR to z testu pozná. Nezřídka bývají v testech zakomponována tzv. lži skóre, která měří tendenci přetvařovat se. Psychodiagnostika by měla především sloužit k profesionálnímu rozvoji každé osobnosti.

Modelové situace z Assessment centra:

1. Individuální úkol (může být zadán i jako domácí příprava)

Připravte si prezentaci na libovolné téma. Čas na prezentaci je stanoven v intervalu 8-10 min., budete mít k dispozici PC a projektor.  

2. Skupinová situace „Malba“

Vybavte svůj právě postavený dům co největším počtem kusů nábytku a zároveň do co nejvíce místností, které v domě máte. Vyhrává ta skupina, která lépe zařídí byt. (Rozhoduje počet kusů nábytku i zařízených místností).

Vtip je v tom, že se můžete domluvit pouze na začátku, kdy je povoleno říci si maximálně pět vět. Pak již musíte vzít společně jednu tužku a začít kreslit. Domlouvat se, nebo používat řeč, byť sám k sobě, je zakázáno.

Na splnění úkolu máte celkem 3 minuty.

Na konci několikahodinového AC zpravidla i vy poskytujete zpětnou vazbu a názor na ostatní účastníky – vaše konkurenty. Buďte spravedliví a nebojte se taktně vyjádřit svůj názor.   

Doporučujeme: Jak se připravit na Assessment centrum

 1. Připravte se a zjistěte si o společnosti i pozici co nejvíce informací. Zvýšíte tak své šance na úspěch.
 2. Buďte aktivní, prosazujte se, ale ne za každou cenu.
 3. Chovejte se přirozeně, nehrajte si na někoho jiného, ale nebojte se na sebe upozornit dobrým nápadem. Základem úspěchu je vyzdvihnutí pozitivních stránek a předností.

Rady na závěr

 • Buďte dochvilní a dobře se na AC vyspěte.
 • Na nic si nehrajte. Buďte sami sebou. Otevřenost, vstřícnost a dobrá nálada je základ úspěchu.
 • Vždy záleží na tom, jakého člověka firma hledá. To znamená, že ne vždy vyhrává ten, kdo je víc průbojný, nebo nejrychleji vyplnil test.
 • Účast na AC je vynikající zkušeností, při které člověk pozná sebe sama a své silné i slabé stránky. Nenahraditelnou zkušeností je rovněž osobní porovnání s ostatními uchazeči.

TIP: Už víte vše o Assessment centru a jen vám zbývá udělat dobrý dojem svým zevnějškem? Zjistěte, jak se správně obléci na pohovor .

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete ZDE.