hr business partner

HR business partner

HR business partner

HR business partner bývá partnerem či konzultantem vedení společnosti v otázkách souvisejících procesů a pracovní legislativy. Podílí se na řešení strategických otázek rozvoje firmy z pohledu HR, mívá odpovědnost za nastavení či změny HR procesů. Mívá jistou míru rozhodovacích pravomocí, ale nebývá vedoucím týmu. Obvykle se také nezabývá standardním náborem, ani personální administrativou. Zabývá se tím, aby HR podporovalo co nejlépe obchod.

Druhy pozic a mzdové ohodnocení

HR business partner se rozlišuje nejčastěji podle délky praxe do tří let a od tří let.

S praxí do tří let funguje pro management jako konzultant v otázkách HR procesů a legislativy. Pomáhá a participuje při diskuzi o změnách v HR procesech. Má menší rozhodovací pravomoc, než ti, co na stejné pozici mají praxi delší než tři roky.

Při praxi delší než tři roky podporuje střední a vyšší management v otázkách HR, podílí se na rozvoji pobočky/firmy/divize v oblasti strategických záležitostí týkajících se HR nebo na outplacement programech. Je zodpovědný za změny HR procesů. Má konzultantskou, poradenskou roli, často radí v otázkách pracovního práva.

S praxí mezi jedním až třemi roky se nabídka mzdy pohybuje od 25 do 60 tisíc korun. Kromě ostravského a olomouckého kraje však je spodní hranice alespoň o pět tisíc vyšší.

Pro uchazeče s praxí delší než tři roky začínají nabídky na 35 tisících (Ostravský a Olomoucký kraj) a mohou dosáhnout až 70 či 100 tisíc (Praha).

HR business partner - nejčastější požadavky

  • Minimálně Bc. Vzdělání
  • Alespoň 2 – 3 roky v roli Generalisty/HR Manažera
  • Schopnost argumentovat, jednat s managementem, vyjednávat
  • Komunikativnost
  • Angličtina

Proč pracovat jako HR business partner

Tato pozice vyžaduje znalost pracovní legislativy, což je znalost nepříliš rozšířená. Umožňuje přicházet s vlastními nápady a poskytuje možnost vyzkoušet si zavádění změn do praxe. Včetně toho, jak o jejich prospěšnosti přesvědčit vedení i zaměstnance.

Pozic v oblasti HR je standardně několik a HR business partner je solidní průprava prakticky pro všechny z nich.