Digitální transformace jako strategie k překonání moderních krizí ve výrobě


Globální situace vyvolaná COVID-19, konfliktem na Ukrajině, rostoucí inflací a nedostatkem surovin nutí výrobní průmysl k zavádění nových technologií.

V nedávném výzkumu, který jsme provedli v Brazílii, Číně, Německu, Itálii, Polsku a Velké Británii, jsme se ptali personálních manažerů, vedoucích závodů a výrobních manažerů na výzvy a příležitosti 4. průmyslové revoluce.
Celý průzkum vám zašleme po vyplnění formuláře dole na stránce. 


Klíčová zjištění
84 % společností zavedlo technologie Smart Factory 
85 % společností věří, že se změní profesní profily 
66 % společností hlásí potíže s hledáním specializovaných pracovníků

 

Chytrá továrna

Zvýšená automatizace a data pro zvýšení efektivity

Výsledky našeho nedávného průzkumu ukazují, že 84 % společností již zavedlo některá digitální řešení. Nejčastěji se jedná o cloud computing, digitální integraci, analýzu velkých dat a kybernetickou bezpečnost.
Tato čísla budou nadále stoupat - 22 % respondentů uvedlo, že v příštích pěti letech určitě zavede nové digitální technologie, a 63 % uvedlo, že je pravděpodobně zavede.

Ekonomický růst
Pokračující růst a optimismus

Výroba, která představuje 17 % celosvětového hrubého domácího produktu, hraje ústřední roli ve větší společnosti a vytváří poptávku v mnoha dalších odvětvích. Navzdory celosvětové ekonomické nestabilitě průmysl nadále roste - tržní hodnota v roce 2021 činila 16,4 bilionu amerických dolarů, což je o 21 % více než v roce 2020.
Odborníci se domnívají, že tento vývoj bude pokračovat, a signalizují, že automatizace a udržitelnost jsou klíčovými otázkami budoucnosti.
 

Nové profily


Řešitelé problémů a vedoucí týmů

85 % společností se domnívá, že profesní profily požadované ve výrobě se v příštích letech změní. Konkrétně 71 % z nich se domnívá, že budou potřebovat především digitální dovednosti a dovednosti v oblasti řízení projektů.
Odborné pozice ve výrobních závodech často zahrnují řídící nebo kontrolní povinnosti, takže tyto dovednosti v oblasti stanovení priorit, rozhodování a řešení problémů jsou často potřebné spolu se správnými pobídkami k udržení zaměstnanců - častěji rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a vyšší platy.


Nedostatek pracovních sil

Odklon od fyzické práce s cílem přilákat různorodou pracovní sílu

66 % společností uvedlo, že mají potíže s hledáním specializovaných pracovníků, ačkoli u dělnických pozic je tento problém méně akutní, protože přechod z jiných odvětví je snazší než u dělníků.
Rozdíl mezi pohlavími je ve zpracovatelském průmyslu nejmenší u bílých límečků a měnící se postoje a požadované dovednosti by měly i nadále přilákat více žen.
Výroba obecně trpí tradiční mylnou představou, že zahrnuje manuální, málo kvalifikovanou práci.

Co očekávat od výroby v budoucnosti?
Přečtěte si více v celé zprávě, kterou vám zašleme na email po vyplnění formuláře níže. 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů