Propojení...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndyvmzgvndyxl0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdlfsiccisim9wdgltaxplil1d

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

SOUHLAS
Souhlasím se záznamem mých osobních údajů do databáze společnosti Grafton Recruitment s.r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem na adrese Na Poříčí 3a, 110 00, Praha 1, Česká republika a jejich zpracováním společností a jejími dceřinými společnostmi (dále jen „Společnosti“) za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti, jak je uvedeno v zakládajících listinách těchto Společností, v souladu s českým zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že moje osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně a že jsem oprávněn(a) k údajům kdykoli přistupovat a měnit je. Dále souhlasím, aby Společnost moje osobní údaje zpracovávala pro marketingové a statistické účely.
Četl jsem a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití, Pravidly pro ochranu osobních údajů a souhlasím s příjmem informací od Společností.


 1. Společnosti se zavazují zajistit důvěrnost vašich osobních údajů a dle svých nejlepších schopností zajistí, aby byly osobní údaje shromážděné od kandidátů spravovány na profesionální úrovni a v plném souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem společnosti udržují Pravidla pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno v tomto odstavci níže.
 2. Pravidla pro ochranu osobních údajů jako součást Všeobecných podmínek vytyčují základní pravidla, na základě nichž jsou zpracovávány a uchovávány vámi poskytované osobní údaje. Odevzdáním údajů Společnosti kandidáti poskytují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedeným způsobem a v souladu s platnými zákony.
 3. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem usnadnění efektivního procesu náboru pro kandidáty a klienty při hodnocení vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti jak pro stávající, tak budoucí pracovní místa, jež pro vás mohou být zajímavá.
 4. Společnost může vaše osobní údaje zpracovávat a používat za účelem kontaktovat vás pomocí telefonu, e-mailu nebo jinými komunikačními prostředky, aby vás informovala o vhodných pracovních příležitostech nebo aby vám poskytla vhodné marketingové informace. Pokud si nepřejete přijímat informace přímého marketingu, kontaktujte prosím Společnost na následující e-mailové adrese: info@grafton.cz.
 5. Pokud je kandidát Společností nebo Společnostmi úspěšně umístěn u klienta, souhlasí kandidát s tím, že klient může Společnosti nebo Společnostem dle potřeby poskytnout údaje o odměňování kandidáta za účelem výpočtu odměny za poskytnuté služby.
 6. Osobní údaje kandidáta mohou být sdíleny se zaměstnanci a/nebo klienty Společností v jiných oblastech, a to jak v rámci, tak mimo Evropskou unii. Za každých okolností Společnost zajistí plnou ochranu osobních údajů kandidáta v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů.
 7. V případě koupě nebo prodeje Společnosti nebo aktiv může Společnost sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími nebo prodávajícími takových Společností nebo aktiv. Pokud jsou Společnost nebo její aktiva prodávána třetí straně, mohou být jakou součást transakce převáděny i osobní údaje. Nicméně Společnost dle svých nejlepších schopností zajistí další zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.
 8. Pokud to od Společnosti bude požadováno orgány dle jakékoli soudní pravomoci a tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony nebo jinými zákonnými procesy, mohou být těmto orgánům osobní údaje sdělovány.
 9. Kandidát:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Informuje společnost o jakýchkoli změnách ve svých osobních údajích.                                                                                                                                                                                                                   Je kdykoli oprávněn obdržet aktualizované informace o stavu nebo obsahu jeho či jejích osobních údajů.                                                                                                                                                         Je kdykoli oprávněn požadovat, aby Společnost zcela odstranila jeho či její osobní údaje.
 10. Pro obdržení aktualizovaných informací nebo odstranění osobních údajů kandidát kontaktuje Společnost na následující e-mailové adrese: info@grafton.cz.
 11. Společnost může kontaktovat kandidáty za účelem zjištění aktualizovaných informací o jejich osobních údajích.
 12. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Společnosti, nebo smluvnímu poskytovateli internetových služeb.
 13. V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Společnost vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 14. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.