LOGISTIKA - Skutečné "onlife" odvětví

LOGISTIKA - Skutečné "onlife" odvětví

Jde o neustálé hledání rovnováhy ve vztahu mezi nákladově úspornými modely a současným využitím příležitostí, jaké s sebou přináší digitalizace a elektronický obchod. Nové výzvy pro operátory v oblasti logistiky a distribuce rovněž představují rozvíjející se požadavky ESG a lifestylové trendy (omnichannel, stříbrná ekonomika, masová personalizace, udržitelnost, uvážlivé nakupování apod.), které razí cestu k naprostému předefinování klíčových dovedností vyžadovaných operátory. Tradiční zákaznické profily jsou stále zastaralejší, pandemie v prvé řadě výrazně přivedla trh k zákazníkovi, spíše než naopak, a tento specifický rys přetrval. Proto je nyní nanejvýš důležité, aby logistické společnosti zaváděly pohotově inovace, dále si osvojovaly digitální svět a přinesly tak reálný svět blíž ke všem zákazníkům doslova na druhé straně zeměkoule. Jaké další kroky tedy musí odvětví logistiky podniknout, aby na tyto výzvy odpovědělo?

Klíčovým faktorem bude nepochybně vzájemné spojení rozdílných, a přesto integrovaných nástrojů a využití pečlivě vybraných zdrojů, které mohou přinést do operací vyšší přidanou hodnotu. V našich postpandemických ekonomikách bude potřeba značných investic do rozvoje pracovníků a zvyšování kvalifikace (osvojení si vytěžování a analýzy dat ve velkém, prediktivní analýza a plánování scénářů), identifikace budoucích klíčových rolí a nalezení správných lidí pro jejich naplnění ve světě, ve kterém, jak již víme, není nadbytek pracovníků s tímto specifickým souborem dovedností. Již nyní hrozí mnoha zemím reálné nebezpečí, které bude stále reálnější, že nebudou schopny naplnit kvalifikace toho druhu, jaký společnosti potřebují.

 

Na co bychom se tedy měli právě nyní zaměřit, abychom učinili další krok do této složité budoucnosti? 

Stáhněte si dokument a přečtěte si, jaké klíčové trendy v příštích 5 letech ovlivní odvětví logistiky! 

logistika - dokument ke stazeni