Budoucnost odvětví FMCG

Pandemie výrazně změnila odvětví FMCG a podnítila jeho růst. Karanténa a další opatření proti šíření koronaviru ovlivnily každodenní život lidí i jejich priority.

Velký vliv měl na odvětví FMCG zejména masivní nárůst elektronického obchodování a dále upřednostňování důvěryhodných značek a lokálních obchodů, snížená frekvence nakupování, koš s průměrnou vyšší hodnotou, klesající trend utrácení podle svého vlastního uvážení a polarizace udržitelnosti. Jednotlivá odvětví ovlivňují tyto aspekty:

  • Maloobchod: podle studie McKinsey „Perspectives on Retail and Consumer Goods (Pohledy na maloobchod a spotřební zboží)“ zaznamenala většina průmyslových odvětví během pandemie více než 10 % nárůst online zákazníků. Mnoho lidí uvedlo, že plánuje v online nakupování pokračovat. To přinese nejen exponenciální růst potřeb v oblasti logistiky a dodávek, ale i větší fluktuaci pracovní síly a větší procento samoobslužných pokladen v tradičních kamenných obchodech.
  • Kosmetika: více než kdy jindy nyní lidé přihlíží k tomu, zda značky věnují pozornost sociálním otázkám včetně etických výrobních postupů (např. testování na zvířatech nebo veganské produkty).
  • Spotřebiče: vliv má masivní tlak na dekarbonizaci celého hodnotového řetězce a také změna myšlení v souvislosti s cirkulární ekonomikou.
  • Potraviny: v reakci na summit OSN o potravinových systémech, který se konal letos v září, je celý průmysl považován za jeden z klíčových pilířů, který je třeba transformovat k dosažení Agendy 2030. Do budoucna dále vyvstává otázka, jak udržitelně zajistit potravu pro téměř 10 miliard lidí, kteří budou žít na naší planetě v roce 2050.

Všechny tyto změny způsobily, že společnosti musí přehodnotit své postupy a priority. Uvažování a způsoby rozhodování spotřebitelů se mění, a podniky proto musí tyto změny sledovat a přizpůsobit se jim. Pokud si maloobchod a průmyslová odvětví s baleným zbožím dokáží i v tomto přechodném období udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb, zajistí si přízeň spotřebitelů i do budoucna.

Pokud si chtějí hráči z odvětví FMCG udržet své postavení na trhu, měli by spolupracovat s globálními obchodními partnery, kteří jsou aktivní tam, kde trh FMCG vyrábí a distribuuje a kde se nacházejí jeho centrály. Důležitý je pak také nábor kvalitních lidí, který vždy ovlivňuje nejen legislativa dané země, ale také její kulturní rozdíly. Základem efektivního náboru je pak také hloubková analýza geografické výroby, distribuce a sídla samotných centrál.

Společnost Grafton má na světovém trhu svou stabilní pozici a dokáže být spolehlivým partnerem i v této nejisté době, která je plná změn a překvapení. Organizace i samotní uchazeči naleznou ve společnosti Grafton tu nejlepší možnou podporu, a to i v případě vysoce specializovaných požadavků.

Během posledních tří měsíců byla společnost Grafton na třech evropských trzích vybrána jako partner regionálních i nadnárodních společností při hledání a umisťování více než 500 vysoce talentovaných odborníků. Tito hodnotní členové týmu pracují na všech pozicích souvisejících s odvětvím FMCG, jako je prodej, marketing, IT, dodavatelský řetězec, distribuce, výroba a další. Zázemí a odborné znalosti společnosti Grafton jsou široké a zahrnují maloobchod, kosmetiku, módu, potraviny a nápoje, logistiku i elektronický obchod.

Díky dlouholeté znalosti trhů mnoha zemí dokáží experti ze společnosti Grafton poskytnout poradenství v celé šíři oborů. Mohou nabídnout personální služby s ohledem na různé profesní aspekty hodnotového řetězce (výroba, distribuce, poprodejní servis a další) a efektivněji pracovat s kvalifikovanými uchazeči, kteří mohou mít pozitivní vliv na další vývoj společností, stejně jako na jejich environmentální, sociální a politický růst.

Sektor FMCG zažívá zcela novou éru a bude hrát zásadní roli ve světovém „resetu“. To vyžaduje nejen správné profesionály v čele, ale také správné podpůrné týmy. Společnost Grafton je ideálním kvalifikovaným partnerem připraveným přispět k vašemu úspěchu.

Zjistěte více o nás i o tom, co pro vás můžeme udělat.