Třídění odpadu na pracovišti považují za důležité tři čtvrtiny zaměstnanců

Ochrana životního prostředí začíná být prioritou pro stále více firem i zaměstnanců, napříč obory a často i generacemi však panují poměrně velké rozdíly. Nejvíce ekologický přistup vítá mladší generace zaměstnanců z kancelářských oborů, nejméně pracovníci z výroby. Za nejdůležitější považují lidé napříč obory třídění odpadu. Zákaz kouření na pracovišti nejvíce vítají lidé z IT, nejméně z výroby. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí personální agentury Grafton Recruitment.

Plných 76 % zaměstnanců napříč obory považuje za důležité třídění odpadu na pracovišti. Nejvíce odpad třídí lidé z IT, nejméně pracovníci z administrativy, HR a práva. Dalším způsobem, jakým mohou zaměstnavatelé přispět k ekologičtějšímu provozu pracoviště, je omezení tisku a používání papíru. To oceňují zejména pracovníci z podnikových služeb a IT. „Velmi diskutovaným tématem jsou v posledních letech také služební auta na alternativní pohon. I přesto, že české firmy meziročně navýšily jejich podíly, v rámci Evropy stále výrazně v jejich využívání zaostáváme,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, s tím, že služební auta na alternativní pohon podporují nejvíce zaměstnanci z IT.

Kouření na pracovišti vadí nejvíce lidem z IT

S ekologií, ale také se zdravým životním stylem, souvisí zákaz kouření na pracovišti, který často názorově rozděluje společnost. Nejvíce oceňují tento zákaz pracovníci z IT (58 %), staví se za něj ale také lidé z administrativy, práva a HR (55 %). Neutrální vztah k této problematice pak mají lidé z obchodu, retailu a marketingu, kterým oproti ostatním oborům spíš nezáleží na tom, zda tento zákaz na pracovišti platí či nikoliv. Protipól pak tvoří zaměstnanci z výroby, kterým zákaz kouření na pracovišti dokonce často vadí (29 %). Je to zejména z toho důvodu, že čtvrtina těchto pracovníků jsou kuřáci, což je větší podíl než v ostatních oborech. Zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost nekouřit v místech, kde jsou jeho účinkům vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel tak má právo kouření na pracovišti zakázat.

Ekologická a udržitelná řešení se vyplatí

Začleňování ekologických řešení se může zaměstnavatelům vrátit jak v podobě spokojených zaměstnanců, tak i loajálních zákazníků či klientů. „Témata z oblasti ekologie a udržitelnosti zajímají především mladší generace. Přístup firem k ochraně přírody a obnovitelným zdrojům může hrát nemalou roli při jejich rozhodování o budoucím zaměstnání. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku lidí by tak ani tento aspekt neměli zaměstnavatelé podcenit,“ vysvětluje Martin Malo. To potvrzuje také studie společnosti Deloitte, dle které skoro třetina mladých lidí změnila své spotřebitelské chování ve prospěch firem s pozitivním dopadem na životní prostředí. Přístup k aktuálním trendům v oblasti udržitelnosti a ekologie je dle Martina Mala také stále důležitějším faktorem ovlivňujícím věrnost zákazníka ke značce. Přizpůsobování se ESG požadavkům v oblasti společenské odpovědnosti se tak dle něj nepochybně odráží také ve finančních výsledcích firem.

 

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února 2022, tedy v době, kdy trh ovlivňovaly dozvuky pandemie Covid-19, nikoliv však ještě konflikt na Ukrajině a s ním spojená uprchlická krize. Do průzkumu se zapojilo 1 500 respondentů z celé České republiky.

 

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel.
Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí Gi Group. Více informací na
www.grafton.cz.

 

Pro více informací kontaktujte: Marta Lipovská, +420 606 716 555, marta.lipovska@prcom.cz

Jitka Součková, Marketing Director, Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz