Strávit celý život v jedné práci už neláká. Trendem je opak: Job hopping

Jak například vyplývá z letošního výzkumu společnosti Grafton Recruitment, na‑ vzdory tomu, že téměř tři čtvrtiny zaměstnanců mají svou práci spojenou s pozitivními emocemi, jen necelá polovina respondentů chce ve svém zaměstnání zůstat i v následu‑ jícím období. „Novou práci aktivně hledá 22 procent do‑ tázaných, další třetina je otevřena dobré nabídce. Jedním z nejčastějších důvodů ke změně je nedostatečné finanční ohodnocení, na které si stěžuje až 64 procent zaměstnan‑ ců, nejvíce lidé z výroby,“ říká marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

 

Více zde

ekonom