e15

Hromadné propouštění: Na co máte nárok a kam se obrátit

Hromadné propouštění: Na co máte nárok a kam se obrátit

Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, k tomu říká: "Povinnosti zaměstnavatele v případě hromadného propouštění určuje zákon. A ten říká Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanec a také příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR podle místa činnosti firmy."

Ve zprávě je firma povinna uvést důvody a termíny hromadného propouštění, celkový počet zaměstnanců a zároveň počet a profesní složení lidí, kterých se bude propouštění týkat. "V neposlední řadě musí informace obsahovat i údaje o odstupném, případně dalších právech takto postižených pracovníků. Současně musí zaměstnavatel předložit návrh kritérií, na jejichž základě proběhne výběr těch, kteří dostanou výpověď," doplňuje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Celý článek si můžete přečíst zde.