Česká republika také nabízí nejvyšší mzdy v regionu, což vyplývá z dat Grafton Recruitment. Tato skutečnost nezanedbatelnou měrou napomáhá úspěšné akvizici zahraničních talentů. Na druhé straně to ovšem může vyvolat otázku, zda naše země nebude do budoucna pro investory příliš drahá a zda i nadále pro firmy zůstaneme atraktivní lokalitou. „Tyto obavy se nepotvrdily. Růst sektoru je jasným důkazem, že investoři si dnes nevybírají Českou republiku kvůli nízkým nákladům, důvodem je kvalifikace a know-how zdejší pracovní síly,“ říká Jonathan Appleton.

Jak již bylo zmíněno, českým centrům podnikových služeb se velmi dobře daří přitáhnout experty z celého světa, o čemž svědčí další prvenství České republiky mezi státy střední Evropy – v českých podnikových službách je největší podíl zahraničních pracovníků, plných 43 %. Česká republika se také může pochlubit nejvyšší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. V celé ČR přesahuje 2 %, ve větších městech je však ještě vyšší, například v Brně téměř 9 %.

Celý článek si můžete přečíst zde.