Gi Group koupila Grafton Recruitment

Praha, 23. října 2018 - Italská nadnárodní skupina Gi Group, společnost, která je jedním z globálních lídrů v oblasti HR služeb, dokončila akvizici firmy Grafton Recruitment Europe.  

Gi Group je jedním ze světových lídrů, aktivním ve službách se zaměřením na rozvoj trhu práce, dále se angažuje v oblasti zaměstnávání na trvalý pracovní poměr i dočasného přidělení, provádí vyhledávání a výběr zaměstnanců, executive search, školení, poskytuje podporu při relokaci, outsourcing, konzultace v oblasti HR a administrativních služeb.

K dnešnímu dni operuje Gi Group přímo nebo prostřednictvím strategických partnerství ve více než 50 zemích v Evropě, Asii, Africe a Americe. Je také jedním z globálních korporátních členů WEC (Světové organizace pro zaměstnanost).

Výsledkem této akvizice bude, že klienti Graftonu budou těžit z odbornosti opravdového globálního partnera a zároveň budou moci využívat širší portfolio strategických HR řešení pro zaměstnávání na trvalý pracovní poměr i na dočasné přidělení, outsourcing, školení i outplacement.

V zájmu zachování plynulosti a udržení dobrých obchodních vztahů se styčné body pro klienty a dodavatele Graftonu nemění.

 „Gi Group je významným hráčem na evropském trhu HR služeb. Přináší celou řadu inovací jak do náborového procesu, tak i rozšíření celého portfolia HR služeb a řešení. Tohle spojení nám přinese nové příležitosti rozvoje, ze kterého budou profitovat nejen naši klienti, ale i kandidáti,“ říká Thibault Lefebvre, evropský ředitel společnosti Grafton Recruitment.

„V kontextu našich rozvojových plánů zvýší toto spojení naši konkurenceschopnost, stejně jako naši mezinárodní přítomnost začínající v srdci Evropy, kde již působíme v oblasti náboru na dočasného přidělení. Z pozice globálního hráče, kterým jsme se v posledních 20 letech stali, a zároveň v kontextu trhu, který je stále více řízen kandidáty, nám zkušenosti Graftonu umožní posilovat portfolio našich HR řešení a tím i naši schopnost vytvářet hodnoty pro rozvoj trhu a lépe naplnit stále rostoucí požadavky klientů a kandidátů,“ – říká Stefano Colli-Lanzi, zakladatel a CEO Gi Group.

 

O Gi Group

Gi Group je první italská nadnárodní společnost působící v oblasti zaměstnávání a zároveň je jedním ze světových leaderů v oblasti služeb zaměřených na rozvoj trhu práce.
Skupina působí v oblasti dočasného přidělení i zaměstnávání na hlavní pracovní poměr, dále pak vyhledávání a výběru zaměstnanců, executive search, školení, podpory relokace, outsourcingu a poradenství v oblasti personálních a administrativních služeb.
Díky procesu internacionalizace, který byl zahájen v roce 2007, v současné době působí společnost Gi Group přímo nebo prostřednictvím strategických partnerství ve více než 50 zemích Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.
Na konci roku 2010 dosáhla Gi Group významného uznání díky svému vstupu do Světové organizace pro zaměstnanost (WEC), jakožto Světový korporátní člen.