Na trhu práce zoufale chybí IT odborníci

Na českém trhu práce chybí kvalifikovaní pracovníci a nedostatek odborníků se stále prohlubuje s tím, jak české firmy díky ekonomickému oživení v posledních letech zvyšují stavy zaměstnanců. Nedostatek lidí způsobuje velkou konkurenci mezi firmami a boj o zaměstnance - společnosti musí často soupeřit. Personalisté uvádí, že téměř 20 % míst je obsazováno kandidáty, kteří aktuálně novou práci nehledají.

Nedostatek odborníků je patrný ve všech odvětvích, nejvíce však v technických oborech. Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka je jedním z hlavních problémů nedostatečný počet absolventů technických škol, protože struktura nabídky pracovní síly neodpovídá poptávce zaměstnavatelů. 

Celýčlánek najdete zde.