40 let ekf

40 let EkF: Katedra podnikohospodářská shrnula úspěchy a motivovala k další spolupráci

40 let EkF: Katedra podnikohospodářská shrnula úspěchy a motivovala k další spolupráci

Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava slaví letos krásné 40. výročí fungování. Za tuto dobu vystudovalo fakultu nejen velké množství inženýrů, z nichž mnozí se velmi úspěšně osvědčili v podnikové praxi. V rámci oslav uspořádala katedra podnikohospodářská seminář Ekonomika a řízení podniku v praxi, kdy proběhla diskuze nejen na téma úspěchů a odborné cesty, ale také o možnostech další spolupráce.

Události se zúčastnilo přibližně 20 zástupců podniků, mezi nimiž byli majitelé, jednatelé i ředitelé. Své zastoupení zde měly například podniky Biocel Paskov a.s., ČEZ Prodej, a.s., Papcel, a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo Grafton Recruitment, s.r.o. Hosté byli přivítáni zástupci jak vedení Ekonomické fakulty, proděkankami prof. Dr. Ing. Danou Dluhošovou a doc. Ing. Lenkou Kauerovou, CSc. a proděkanem prof. Ing. Martinem Macháčkem, Ph.D., tak i členy katedry podnikohospodářské pod vedením Ing. Josefa Kašíka, Ph.D. Katedra podnikohospodářská byla organizátorem celé akce.

Celý článek naleznete zde.