benefit

Inflace posílila zájem o finanční benefity

Dvojciferná inflace způsobila velký tlak zaměstnanců na růst mezd a finančních benefitů. Bonusy a prémie by napříč obory uvítalo plných 99 % zaměstnanců, podobně populární je i každoroční revize mezd dle inflace či 13./14. mzda. Silný zájem je patrný i u benefitů souvisejících s delší dovolenou či větším počtem dnů volna. Mezi preferencemi zaměstnanců a nabídkou zaměstnavatelů však stále přetrvávají velké rozdíly. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

„Finanční benefity patří dlouhodobě k těm nejpopulárnějším, letos však jejich význam podtrhla silná inflace a růst cen. K nejžádanějším benefitům z této skupiny aktuálně patří bonusy a prémie, ocenil by je prakticky každý zaměstnanec bez ohledu na obor působení či pozici. V těsném závěsu pak následuje u bílých límečků a pracovníků z IT každoroční revize mezd dle inflace a u modrých límečků 13./14. mzda. Finanční benefity jsou bohužel zároveň oblastí, kde je patrná největší propast mezi poptávkou zaměstnanců a nabídkou zaměstnavatelů,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, s tím, že například o dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti stojí 88 % modrých límečků, čerpat tento benefit však může jen zhruba desetina z nich. U 13./14. mzdy v případě bílých límečků a u vánočních a výkonnostních bonusů v oboru podnikových služeb je zase nabídka téměř čtyřikrát nižší než poptávka. „Inflace letos u většiny pracovníků způsobila pokles reálné mzdy, tyto benefity se proto stávají velmi důležitým nástrojem k udržení zaměstnanců a důležitou roli hrají i při rozhodování o přijetí nové pracovní nabídky. Zaměstnavatelé by jim proto měli věnovat větší pozornost než dosud,“ doplňuje Martin Malo.

Dovolenou 5 a více týdnů chce téměř každý

U benefitů v podobě dovolené 5 týdnů a více nebo zdravotního volna přesahuje zájem zaměstnanců bez ohledu na obor 90 %. Dovolená 5 a více týdnů je dokonce na prvním místě nejžádanějších benefitů u bílých límečků, na druhém místě u pracovníků podnikových služeb a modrých límečků a na třetím místě u pracovníků z IT. „Dobrou zprávou je, že tento benefit nabízí rostoucí počet zaměstnavatelů. Aktuálně jej mají přibližně dvě třetiny pracovníků z IT, 60 % zaměstnanců podnikových služeb a 61 % modrých a 62 % bílých límečků,“ říká Martin Malo. Žádaná však není jen dovolená nad rámec zákona, ale také příspěvek na ni. U všech oborů jde ale o jeden z benefitů s největším rozdílem poptávky a nabídky. To samé platí i o neomezeném placeném volnu, které by uvítalo 72 % bílých límečků a IT pracovníků, jen 8 % ho však může čerpat.

Flexibilita stále důležitější, objevují se i nové benefity

Na čelních příčkách žebříčku populárních benefitů mají své stálé místo i benefity umožňující flexibilitu práce. I když řada bílých límečků či pracovníků z IT považuje práci z domova či flexibilní pracovní dobu již za standard, stále tyto benefity zmiňují jako zásadní podmínky pro své setrvání v zaměstnání či přijetí pracovní nabídky.  Z pohledu generací poptává tento typ benefitů nejvíce generace Y, pro niž je prioritou sladění osobního a pracovního života. Výrazně vyšší zájem mají její zástupci jak o flexibilní pracovní dobu nebo home office, tak i o možnost nadpracovat si hodiny. Zejména v IT či v podnikových službách se pak v oblasti flexibility začal objevovat nový populární benefit, a sice možnost práce ze zahraničí. Zájem o něj projevilo téměř 90 % zaměstnanců.

Programy na podporu duševního zdraví stále populárnější

Spolu s rostoucím počtem případů psychických problémů a zhoršující se dostupností odborné péče kladou čeští zaměstnanci stále větší důraz na benefity související s podporou duševního zdraví.  Významnou roli začínají hrát dokonce i při výběru nového zaměstnavatele. Zájem o ně má větší polovina zaměstnanců, v oboru podnikových služeb dokonce tři čtvrtiny. Čerpat je však může jen 40 % pracovníků podnikových služeb, 25 % lidí z IT, 18 % bílých a 13 % modrých límečků.

Firemní školky, služební auta ani parkovací místa už netáhnou

Nejmenší zájem mají čeští zaměstnanci bez ohledu na obor působení o firemní školky. Jde zároveň o benefit nejméně často poskytovaný zaměstnavateli. Využít jej může jen 7 % respondentů průzkumu. V oboru podnikových služeb pak k nejméně poptávaným benefitům patří i sdílené firemní auto, služební auto pro osobní účely či parkovací místo v sídle firmy. Zároveň jde o benefity s nejmenším rozdílem mezi nabídkou a poptávkou.

TOP 5 nejžádanějších benefitů

 

Bílé límečky

IT

Podnikové služby

Modré límečky

Dovolená 5 týdnů a více

Flexibilní pracovní doba

Bonusy/prémie

Bonusy/prémie

Každoroční revize mezd dle inflace

Bonusy/prémie

Dovolená 5 týdnů a více

Dovolená 5 týdnů a více

Bonusy/prémie

Dovolená 5 týdnů a více

Roční revize mezd dle inflace

13./14. mzda

Zdravotní volno/sick days

Každoroční revize mezd

Zdravotní volno/sick days

Stravenky/stravenkový paušál

13./14. mzda

Možnost práce z domova

Flexibilní pracovní doba

Vánoční odměny

 

 

TOP 5 benefitů, u kterých zájem zaměstnanců převyšuje nabídku zaměstnavatelů

 

Bílé límečky

IT

Podnikové služby

Modré límečky

13./14. mzda

Dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti

13./14. mzda

Dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti

Příspěvek na dovolenou

13./14. mzda

Vánoční odměny

Příspěvek na dovolenou

Dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti

Vánoční odměny

Individuální rozpočet na osobní růst

13./14. mzda

Individuální rozpočet na osobní růst

Neomezené placené volno

Úhrada mezinárodních zkoušek

Individuální rozpočet na osobní růst

Neomezené placené volno

Příspěvek na dovolenou

Příspěvek na ubytování

Vánoční odměny

 

 

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února a března 2023. Do průzkumu se zapojilo 2 405 respondentů z celé České republiky. Jednotliví uchazeči o zaměstnání v rámci průzkumu prozradili, jaké benefity jim poskytuje současný zaměstnavatel a jaké by preferovali v budoucnu.

 

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel.
Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí Gi Group. Více informací na
www.grafton.cz.

 

Pro více informací kontaktujte: Marta Lipovská, +420 606 716 555, marta.lipovska@prcom.cz

Jitka Součková, Marketing Director, Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz