individuální diagnostika

Individuální diagnostika

Přináší velmi přesnou představu o silných stránkách vašich potenciálních i stávajících zaměstnanců, o jejich vhodnosti pro danou roli a oblastech, na které je žádoucí zaměřit další rozvoj.

 

 

Co konkrétně diagnostika obsahuje:

 • Psychometrický dotazník Thomas

 • Assessment Centrum / Development Centrum

idnividuální diagnostika

 

Psychometrický dotazník Thomas

Poskytuje odpovědi na tyto nejčastější otázky:

 • Jaké jsou silné stránky tohoto člověka?
 • Hodí se jeho silné stránky pro dané pracovní místo?
 • Jaké nedostatky ovlivní míru jeho úspěšnosti?
 • Bude se tento člověk snažit dosahovat co nejlepších výsledků?
 • Umí pracovat s lidmi a/nebo jejich prostřednictvím?
 • Vynikne ve funkci zaměřené na poskytování odborných služeb?

Typy testů

hr_services_thomas

Přínosy dotazníku:

 • Rozsáhlé a konkrétní informace využitelné při rozhodování o výběru kandidátů, identifikaci potenciálu stávajících zaměstnanců a rozvojových potřeb stávajících i budoucích zaměstnanců.
 • Podpora kariérního poradenství pro odcházející zaměstnance při Outplacementu
 • Skladba výstupů je přizpůsobena individuálním potřebám klienta, konkrétní situaci a specifickým požadavkům pracovní role.
 • Dotazník je dostupný na online platformě, zajišťující diskrétnost přístupu a rychlost zpracování.
 • Dotazník lze vyplnit ve více než 20 jazycích.
 • Kandidátovi je poskytnuta základní zpětná vazba online.
 • Zpětná vazba ve formě písemné zprávy s možností poradenské podpory našich konzultantů při analýze a interpretaci výsledků klientovi.
 • Dotazníky a hodnotící prostředky prošly profesionální standardizací na relevantním vzorku.

 

Assessment centrum / Development centrum

Kombinovaný obraz o skutečných dovednostech a výkonnosti uchazeče v podmínkách simulujících realitu na pracovní pozici.

 • Dovednosti požadované na pracovní pozici
 • Sebeprezentace kandidáta ve skupině
 • Týmová spolupráce
 • Dynamika výkonu v čase

Co realizací Assessment centra / Development centra získáte:

 • Kompetenční model konkrétní pracovní pozice
 • Behaviorální kritéria a zadání úkolů pro AC/DC
 • Přizpůsobení kompetenčních modelů a zadání ze zahraničního prostředí na lokální podmínky
 • Zjištění psychologického profilu uchazečů prostřednictvím  psychodiagnostických nástrojů
 • Kandidátovi je poskytnuta základní zpětná vazba
 • Klientovi je poskytnuta podrobná zpětná vazba ve formě písemné zprávy
 • Spolupráci při realizaci AC/DC, moderaci AC/DC, zajištění pozorovatelů a hodnotitelů
 • Podporu při zajištění prostor pro realizaci

 

Zajímá vás, jaké jsou silné stránky vašich zaměstnanců a jak je můžete dále rozvíjet? Objednejte si individuální diagnostiku, která vám poskytne přesné informace a přispěje k úspěšnému rozhodování o výběru kandidátů a identifikaci potenciálu stávajících zaměstnanců.

V jakém regionu poptáváte zaměstnance:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů