Práce na dočasné přidělení

Co znamená práce na dočasné přidělení?

Dočasné přidělení je flexibilní forma zaměstnávání, na jejímž základě dochází k časově omezenému přidělení zaměstnanců k jinému, tzv. uživatelskému zaměstnavateli. Dočasně přidělovat zaměstnance k tomuto uživatelskému zaměstnavateli (Uživateli) může pouze agentura práce na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Pracovní podmínky, včetně mzdových, a podmínky zaměstnávání dočasně přidělených zaměstnanců, musí být nejméně stejně příznivé jako u srovnatelného zaměstnance uživatelského zaměstnavatele. To znamená, že zaměstnanec, který je zaměstnaný tímto způsobem, nesmí být znevýhodněn v porovnání s kmenovými zaměstnanci uživatelského zaměstnavatele.

Trojúhelník vztahů

Dočasné přidělení je tedy tvořeno pracovněprávním vztahem mezi agenturou práce a zaměstnancem, dále dohodou o dočasném přidělení mezi agenturou práce a Uživatelem. Dočasné přidělení upravuje Zákoník práce v § 307-309.

Zaměstnavatel (Grafton) je povinen plnit si vůči zaměstnanci všechny povinnosti podle pracovní smlouvy, zejména poskytovat zaměstnanci mzdu, náhradu mzdy, cestovní náhrady, dovolenou a platit zaměstnanci zdravotní a sociální pojištění.

TIP: Vyznáte se v právní mluvě? Raději se seznamte s tím, co musí obsahovat vaše pracovní smlouva  s agenturou.

V rámci dočasného přidělení vzniká trojúhelník vztahů mezi společností Grafton (zaměstnavatelem), uživatelským zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci daných vztahů má Grafton, jakožto přímý zaměstnavatel, svoje práva a povinnosti ve vztahu k zaměstnanci.

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Skutečným zaměstnavatelem je agentura dočasného zaměstnávání, v našem případě Grafton. Mezi jeho práva a povinnosti patří zejména:

•    uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnancem (včetně zabezpečení lékařské prohlídky, proškolení BOZP, archivace dokumentů, vysvětlení zákoníku práce, atd.),

•    přihlásit zaměstnance u zdravotní a sociální pojišťovny a platit všechny zákonem stanovené odvody,

•    odpovědět zaměstnanci na všechny otázky související s pracovním poměrem a pomoci mu při řešení jakýchkoli pracovních situací a problémů.

Celá řada úkonů, za které je agentura dočasného zaměstnávání zodpovědná, se týká mzdy:

•    měsíčně zaměstnanci zpracovat a vyplácet mzdu a dodržovat termín výplaty,

•    měsíčně zaměstnanci odevzdávat výplatní pásku,

•    měsíčně zaměstnanci odevzdávat stravenky, pokud na ně vznikne nárok,

•    v případě, že má zaměstnanec uzavřené doplňkové důchodové spoření (II. pilíř), je povinností agentury měsíčně ho zpracovat do mzdy zaměstnance,

•    v případě, že má zaměstnanec soudně stanovené srážky ze mzdy, je povinností agentury měsíčně je zaměstnanci na základě příslušného potvrzení srážet ze mzdy a uhradit je na určený bankovní účet,

•    vydat zaměstnanci potvrzení o mzdě pro jakékoli účely na základě vyžádání (půjčka, spotřební úvěr, stavební úvěr, hypotéka, úřad práce apod.),

•    po ukončení pracovního poměru vystavit a odevzdat zaměstnanci potvrzení o mzdě a zápočtový list.

Kde hledat nabídky práce

Aktuální pracovní nabídky vypisuje samotná agentura dočasného zaměstnávání. Podívejte se na nabídky brigád a dočasného přidělení přímo na našich stránkách.