Bezpečností opatření COVID-19 pro pořádání akcí

Grafton, jakožto organizátor HR klubů a konferencí, dbá na zavádění a dodržování bezpečnostních pravidel, pomáhajících předcházení šíření koronaviru. Všechny účastníky žádáme o zodpovědnost, součinnost a dodržování hygienických opatření.

1. Pokud je akce pořádána mimo prostory Graftonu, vyžadujeme od poskytovatele prostor zajištění maximální možné dezinfekce prostoru před akcí a v jejím průběhu. Na akcích jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

2. Během konání akce je v prostoru přítomna odpovědná osoba za GRAFTON, která dohlíží na zajištění a dodržování bezpečnostních pravidel.

3. Žádáme od účastníků, aby dbali zvýšené osobní hygieny, důkladně si myli a dezinfikovali ruce, vyhýbali se tělesnému kontaktu (např. při pozdravu), respektovali osobní prostor a bezpečné vzdálenosti, kde je to možné, v případě potřeby měli zakrytá ústa a nos.

4. Grafton vede v evidenci seznam všech hostů a dodavatelů přítomných na akci. Seznam veškerých dalších osob (personálu) eviduje poskytovatel prostoru.

5. Pokud je na akci zajištěn catering, občerstvení a nápoje jsou podávány v souladu s platnými pravidly.

6. Žádáme účastníky, aby se akcí účastnili pouze v dobrém zdravotním stavu bez známek akutního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.) a neodkladně nám sdělili případné podezření na onemocnění koronavirem i během následujících dvou týdnů po akci.

7. V případě podezření na výskyt infekce covid-19 bude GRAFTON bezodkladně informovat Hygienickou stanici, příslušnou pro daný region, která určí další postup.

V případě nejasností se na nás obraťte.

 

Praha, září 2020

 

Grafton tým