moznosti privydelku na materske a rodicovske dovolene

Přivýdělek na mateřské a rodičovské dovolené

Přivýdělek na mateřské a rodičovské dovolené

Dohoda o provedení práce (DPP)

V případě mateřské či rodičovské dovolené platí běžná pravidla vztahující se na Dohodu o provedení práce. A jaká to jsou?

DPP můžete mít uzavřenou s libovolným počtem zaměstnavatelů, musíte si však pohlídat, abyste u žádného z nich nepřekročili limit 300 hodin za kalendářní rok. Zdravotní ani sociální pojištění pak nemusíte odvádět, pokud je vaše měsíční odměna nižší než 10 000 Kč.
Váš výdělek se zároveň bude automaticky danit patnáctiprocentní zálohovou daní v případě, že přesáhne 5 000 Kč. Pokud si vyděláte méně než zmiňovaných 5 000 Kč, bude se situace odvíjet od toho, zda podepíšete nebo nepodepíšete s daným zaměstnavatelem Prohlášení k dani (tzv. Růžový formulář). V případě, že prohlášení k dani podepíšete, bude vám rovněž stržena zálohová daň, kterou pak zahrnete do daňového přiznání na konci roku. Pokud prohlášení podepsané mít nebudete, strhne vám zaměstnavatel rovnou 15 % ze mzdy a tím pro vás veškerá starost končí.

V případě, že během kalendářního roku pracujete pro více zaměstnavatelů, je třeba si pohlídat, zda pro ně pracujete postupně nebo se vám pracovní poměry překrývají. V prvním případě za vás může veškeré daňové záležitosti vyřídit poslední z nich v rámci ročního zúčtování daně. Pokud jste však pracovali pro více zaměstnavatelů zároveň, je nutné, abyste na finanční úřad odevzdali daňové přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pracovat na Dohodu o pracovní činností je možné v případě, že se jedná o práci, která svým rozsahem nepřevyšuje polovinu běžné týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin. Počet hodin se ale stanovuje průměrně za celou dobu platnosti dohody, maximálně ale za 52 týdnů.

Situace ohledně zákonného pojištění je zde ovšem značně odlišná od Dohody o provedení práce. Hranice odvodu sociálního a zdravotního pojištění je v tomto případě stanovena již na 2 500 Kč (na rozdíl od 10 000 Kč v případě DPP). Zároveň platí, že pokud máte uzavřených více DPČ, posuzuje se každá z nich odděleně.

Naproti tomu u daňové povinnosti platí úplně stejná pravidla jako v případě DPP.

Podnikání

Podnikání na mateřské nebo rodičovské dovolené je bráno jako tzv. vedlejší činnost, což vám přináší řadu výhod. První takovou výhodou je, že v prvním roce nemáte povinnost odvádět sociální ani zdravotní pojištění. To se doplácí následně na začátku dalšího roku v závislosti na tom, jaký byl reálný výdělek z vaší podnikatelské činnosti.

Samozřejmostí je, že jako všichni podnikatelé máte povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání. I zde ovšem pro rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené platí výjimka. Pokud jste si za rok vydělali méně než 15 000 Kč, nemusíte daňové přiznání podávat a ani výdělek danit.

 

Poslední možností je pak nástup do práce na klasický plný nebo zkrácený úvazek. V takovém případě se řídíte stejnými podmínkami jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. 

Aktuální nabídku volných pozic si můžete prohlédnout zde.