Různé typy pohovorů

Už víte, jaký typ pohovoru vás čeká? Budou zaměstnavatele zajímat vaše schopnosti, chování nebo osobnost? Vyzkouší si vás nečekaným telefonátem? Existuje hned několik typů pohovorů, nenechte proto nic náhodě a buďte dokonale připraveni na každý z nich.

V následující části vám představíme nejběžnější formy pohovorů. Poradíme vám, jak byste se měli na konkrétní pohovor připravit a čeho chce zaměstnavatel daným pohovorem dosáhnout.

Různé typy pohovorů:

 

Typ pohovoru

Co tazatele zajímá?

Pohovory ověřující vaše schopnosti

Dovednosti, vlastnosti, postoje, které jsou potřebné pro danou pracovní pozici.

Případové pohovory

Ověřuje analytické dovednosti a schopnost řešit problémy. U tohoto typu pohovoru není důležitá odpověď, jako spíš způsob, jakým jste k ní dospěli.

Behaviorální pohovory

Sleduje vaše chování v konkrétních situacích

Pohovor u oběda nebo večeře

Pozoruje vaše chování ve společnosti, sociální dovednosti a jednání pod tlakem

Telefonický pohovor

Vhodné pro zahraniční kandidáty. Také ověřuje připravenost kandidátů ve chvíli, kdy telefonát nečekají.

Skupinový/palenový pohovor

Pozoruje interakci kandidáta s ostatními.

Jak se připravit na různé typy pohovorů?

1. Pohovory ověřující vaše schopnosti

Jste dostatečně kompetentní pro danou pracovní pozici? Při tomto typu pohovoru se můžete setkat s otázkami, kterými se zjišťuje, kdy a kde jste využili požadované dovednosti a schopnosti. Cílem je, aby kandidát popsal konkrétní problém nebo vzniklou situaci, způsob řešení a celkový výsledek.

Pohovory ověřující schopnosti umožňují zaměstnavateli rychle vyhodnotit způsob myšlení a chování kandidáta v konkrétní situaci.

Při tomto pohovoru čekejte otázky, které úzce souvisí s pracovní náplní dané pozice. Například osoba vedoucí pohovor pro maloobchodní společnost může položit otázky zaměřené na komunikační schopnosti a týmového ducha. Pokud jde o vyšší pozici, čekejte také otázky týkající se vedení lidí.

Jak se připravit na tento typ pohovoru?

1.    Připravte si seznam schopností, které jsou podle vás pro danou pozici důležité.

2.    Přečtěte si náplň práce a požadované schopnosti a znalosti.

3.    Sepište si seznam situací, ve kterých jste prokázali každou z požadovaných schopností.

4.    Ke každé situaci napište, jak jste se v ní zachovali a výsledek řešení daného problému.

5.    Těsně před pohovorem si tento seznam ještě jednou přečtěte. Zopakováním jednotlivých příkladů budete schopni na otázky odpovídat rychle a přesvědčivě.

Jak odpovídat na otázky kladené při pohovoru zaměřeném na schopnosti?

Buďte struční: Pokud si s otázkou neumíte poradit, neodbíhejte od tématu. Zkuste si vzpomenout na konkrétní situaci z minulosti a to, jak jste daný problém řešili a jaké jste měli výsledky. Konkrétní příklad vám pomůže zodpovědět otázku jasně, stručně a věcně.

Nikoho neobviňujte: Pokud popisujete konkrétní problém nebo složitou situaci, soustřeďte se na to, jak jste situaci zvládli vy a nevěnujte se problémům nebo chybám jiných. Nezapomínejte, že tyto otázky jsou o vás a o vašich schopnostech a postojích.

Přečtěte si také nejčastější otázky u pohovorů ověřující schopnosti:

 

 

Přizpůsobivost

 

 

 

Řekněte nám, s jakou největší změnou jste se museli ve svém předchozím zaměstnání vypořádat. Jak jste ji zvládli?

 

Komunikace

 

 

 

Řekněte nám, v jaké situaci jste nezvládli komunikaci. Co byste při zpětném pohledu udělali jinak?

Popište situaci, kdy jste museli svému kolegovi vysvětlit něco složitého. Na jaké problémy jste narazili a jak jste si s nimi poradili?

 

Kreativita

 

 

 

Řekněte nám příklad situace, kdy jste přišli na nekonvenční způsob řešení nějakého problému. Jak jste na toto řešení přišli? Jaké výzvy jste museli překonat a jak jste si s nimi poradili?

 

Rozhodnost

 

 

 

Řekněte nám něco o rozhodnutí, které jste učinili, přestože jste věděli, že se některým lidem nebude zamlouvat. Jak jste zvládli proces rozhodování? Jak jste se vypořádali s negativními reakcemi okolí?

 

Flexibilita

 

 

Popište situaci, v jaké jste uprostřed projektu změnili svůj přístup. Co Vás přimělo svůj přístup změnit? Co jste udělali pro hladší přijetí této změny?

Popište situaci, kdy jste byli požádáni o provedení úkolu, který jste nikdy předtím nedělali.

 

Bezúhonnost

 

 

 

Řekněte nám o situaci, kdy Vás někdo požádal, abyste udělali něco, s čím jste nesouhlasili.  Jak jste ji zvládli?

 

Vůdčí schopnosti

 

 

 

Popište situaci, kdy jste museli zlepšit výkon týmu. Jakým výzvám jste čelili a jak jste si s nimi poradili?

 

Odolnost

 

 

Jak zvládáte stres?

Popište situaci, kdy jste od svého zaměstnavatele, kolegy nebo klienta dostali negativní zpětnou vazbu. Jak jste na ni reagovali? S jakým výsledkem?

 

Týmová práce

 

 

 

Popište situaci, kdy spolu členové Vašeho týmu nevycházeli. Jak jste ji zvládli?

Popište situaci, kdy jste byli členem týmu. Jaký byl Váš přínos pro tým​

2. Případové pohovory

Během případových pohovorů dostanete scénář konkrétní pracovní situace, kterou musíte vyřešit. Situace kopíruje reálný problém, který byste řešili na konkrétní pracovní pozici.

Tazatelé vám ale mohou položit také otázky související s vaším IQ nebo dát za úkol vyřešit různé hlavolamy. A to i přesto, že tyto otázky a úkoly přímo nesouvisí s danou pracovní pozicí.

V které oblasti se nejvíce využívají?

Případové pohovory se nejčastěji využívají v oblasti obchodního poradenství a investičního bankovnictví.

Co jimi zaměstnavatel zjišťuje?

Zaměstnavatel chce, abyste prokázali své analytické myšlení a schopnost řešit problémy. Většina otázek případových pohovorů nemá pouze jednu správnou odpověď. Tazatele zajímá to, jak jste k vašemu řešení dospěli. Během případových pohovorů se nebojte pokládat doplňující otázky k vašemu zadání.

Jak odpovědět na otázky během případového pohovoru?

•    Pokud otázce dobře nerozumíte, v klidu si ji nejdřív parafrázujte.

•    Většina společností uchazečům umožňuje, aby si během pohovoru dělali poznámky. Nebojte se toho využít.

•    Každé otázce věnujte dostatek času a zadaný problém si před hledáním řešení logicky promyslete.

•    Případové pohovory jsou interaktivní, nebojte se pokládat doplňující otázky.

•    Vždy vysvětlete, jak jste se dostali k řešení. Pracovní postup je často důležitější než samotná odpověď.

•    Zachovejte profesionalitu, jako kdyby se jednalo o běžný pohovor. Seďte vzpřímeně, mluvte jasně a udržujte oční kontakt s osobou vedoucí pohovor.

•    Buďte v klidu! Tazatelé chtějí vidět vaše nadšení.

Připravte se na případový pohovor

Na internetu najdete množství vzorů případových otázek, které můžete během přípravy na pohovor využít. Trénujte odpovědi před přáteli, rodinou nebo kariérním poradcem. Většina případových pohovorů trvá 15 až 30 minut, měřte si proto čas.

3. Behaviorální pohovory

Uchazeči o práci se často ptají, jaký je rozdíl mezi běžným pracovním a behaviorálním pohovorem. V obou případech se setkáte s tazatelem, který vám klade otázky, a vy na ně odpovídáte. Rozdíl je však v typu otázek, které vám jsou během pohovoru pokládány.

Behaviorální pohovory vychází z předpokladu, že předchozí pracovní zkušenosti uchazeče jsou nejlepším ukazatelem jeho budoucího výkonu. Zaměstnavatele zajímá, jak budete jednat a reagovat v konkrétních situacích. Budou vás také žádat, abyste uvedli konkrétní příklady z reálného života.

Co zajímá zaměstnavatele?

Zaměstnavatel ví, jaké dovednosti jsou potřebné pro danou pozici. Bude vám klást otázky, kterými si ověří, že tyto schopnosti máte. Zaměstnavateli nestačí jen věcné informace. Chce vědět, jak zvládáte konkrétní situace.

Při tradičním pohovoru dostanete sérii otázek, na které existují jednoduché odpovědi:

Co se vám v předchozí práci líbilo?

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Otázky na behaviorálním pohovoru jsou mnohem konkrétnější:

Uveďte příklad cíle, kterého jste dosáhli, a řekněte nám, jak jste se k němu dopracovali.

Řešili jste nějaký problém s nadřízeným? Jak jste ho vyřešili?

Další typy pohovorů

4. Telefonické pohovory

Některé firmy si výběr kandidátů usnadňují telefonickými pohovory. Ušetří tak peníze a čas, který by strávili výběrem z velkého množství kandidátů při osobních setkáních.

Pokud se ucházíte o zaměstnání, buďte připraveni i na tuto možnost a nenechte se zaskočit – telefonický pohovor může přijít neohlášeně.

Telefonický pohovor je výhodný například pro zahraniční uchazeče o zaměstnání a může vést k osobnímu pozvání na pohovor v dané společnosti.

5. Video pohovory

Podobně jako u telefonických pohovorů i video pohovory šetří čas a peníze. Jsou výhodné zejména pro zahraniční kandidáty, kteří by jinak kvůli pohovoru museli překonat velkou vzdálenost.

Pokud vás čeká právě tento typ pohovoru, dobře se na něj připravte. Ukliďte si pokoj, ve kterém budete vést rozhovor a domluvte se se spolubydlícími, aby vás během pohovoru nevyrušovali. Chcete-li zapůsobit, nezapomínejte ani na verbální a neverbální komunikaci, které jsou při tomto typu pohovoru mimořádně důležité.

6. Skupinové pohovory

Představte si, že jste v místnosti plné cizích lidí, kteří vám kladou otázky. Skupinového pohovoru se většinou účastní dva až tři lidé s různým postavením ve firmě. Díky tomu si lépe prověří, jak byste zapadli do týmu.

Zaměstnavatel vás může během pohovoru sledovat při jednání s ostatními členy týmu. Dejte si proto pozor, jak s nimi komunikujete.

7. Panelové pohovory

Obdobou skupinového pohovoru je tzv. panelový pohovor, který také probíhá s více lidmi, ale ne najednou. Jednoduše tak absolvujete několik rozhovorů s různými lidmi ve společnosti od personalisty až po ředitele společnosti – vše se odvíjí od konkrétní pracovní pozice, typu a velikosti firmy. Pokud vás zajímají i další informace o pracovních pohovorechhledání nového zaměstnání nebo sociálních sítích, podívejte se do naší části pro uchazeče.

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete ZDE.