Měření pracovního výkonu na home office

Podobně jako u manažerských dovedností (kterým se budeme věnovat o pár řádek níže) je správnost či vhodnost původního nastavení hlavním východiskem pro správně zvolený systém sledování pracovního výkonu při práci z domova.

Mikromanažer kontrolující každý krok a každý úkon svých podřízených a dýchající svým podřízeným na záda v kanceláři bude mít pravděpodobně snahu o totéž i v prostředí kam ale nemůže tak snadno dosáhnout. Bude tedy usilovat o podrobné a co nejčastěji generované výkazy odvedené práce a může tím velmi snadno docílit toho, že jeho podřízení stráví vykazováním práce čas, který mohou trávit prací samotnou. Zároveň ale kontrola poskytuje základ pro zpětnou vazbu, dodává směr a pomáhá v orientaci; úplně bez ní tedy hrozí to již dříve zmiňované „ztracení se na poušti“.

Nahlížejme na sledování pracovního výkonu i podle typu pracovní činnosti. Pracovní činnosti, které probíhají v reálném čase, reagují na poptávku okamžitou akcí, se de facto kontrolují samy tím, že jsou nebo nejsou v daném okamžiku vykonané. Oproti tomu u pracovních činností, které vyžadují naplánování a mají být splněny k určenému termínu je nutné sledovat a měřit postup, vývoj, správný směr… nejen pro sledování pracovního výkonu jednotlivců ale i jako nástroj sdílení je dobré také vzájemně monitorovat postup plnění úkolů v celém týmu.