Home office jako novinka

Samozřejmě, že v některých společnostech byl home office v různém rozsahu využíván již před Covidem (a bude i po něm). Ovšem proto, že byl využíván spíše méně či v menším časovém rozsahu, bylo možné mlčky přejít či tolerovat ne zcela dostatečné vybavení zaměstnanců i samotných firem pro práci na dálku.

Ať už jde o nástroje pro vzdálenou komunikaci, nebo o hardware a pracovní pomůcky. Kdo z nás má doma například plně vybavenu kancelář s možností tisknout si podklady? (Taková skutečnost se při jednodenní práci z domova příliš neprojevovala, protože tisk podkladů mohl počkat do dalšího dne, kdy bude člověk zpět v kanceláři.) A v neposlední řadě nejsme vybaveni dovednostmi a nemáme osvojené návyky, které při práci mimo kancelář potřebujeme využívat, ale které jsme dříve tolik nepotřebovali.