planning

Využívání flexibilních pracovních úvazků vzrostlo ve více než čtvrtině firem

Zájem o flexibilní úvazky mezi zaměstnanci stoupá, jejich nabídka však v průběhu loňského roku vzrostla jen ve čtvrtině firem. Dvě pětiny zaměstnavatelů je využívají k podpoře přetížených zaměstnanců, třetina k dosažení lepší flexibility na pracovišti, čtvrtina k překlenutí doby, kdy nemohou najít vhodného uchazeče na plný úvazek. I když alespoň někdy flexibilní úvazky nabízí 88 % firem, Česká republika je v této oblasti dlouhodobě pozadu za ostatními zeměmi EU. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Flexibilní pracovní úvazky využívá pravidelně 19 % zaměstnavatelů, dalších 69 % pak jen občas nebo výjimečně a 12 % nenabízí tuto formu zaměstnávání vůbec. „Zájem o zkrácené úvazky ze strany zaměstnanců je čím dál větší, zaměstnavatelé však na tyto jejich potřebují reagují jen pomalu. V průběhu roku 2021 vzrostlo využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků pouze ve 27 % firem,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchazečů o práci nevyužívají dostatečně. Česká republika tak v nabídce těchto úvazků zůstává v porovnání nejen se zeměmi Evropské unie dlouhodobě pozadu, zkrácený úvazek zde využívá jen necelých 5 % zaměstnanců. „Například sdílená místa využívá dle našeho průzkumu pouze 4 % dotazovaných podniků. Právě tento koncept přitom dokáže vyjít vstříc zaměstnancům požadujícím zkrácenou pracovní dobu v situacích, kdy zaměstnavatel nemůže vytvořit pracovní místa se zkráceným úvazkem,“ dodává Martin Malo.

Flexibilní úvazky pomáhají nejčastěji přetíženým zaměstnancům

Nejčastěji využívají zaměstnavatelé částečné či zkrácené úvazky k podpoře přetížených zaměstnanců (39 %) nebo k dosažení lepší flexibility na pracovišti (33 %). Pro celou řadu společností pak tyto úvazky představují možnost pokrýt dočasné potřeby či momentální výkyvy – 27 % firem je využívá k překlenutí času, kdy se nedaří nalézt zaměstnance na plný pracovní úvazek, 27 % společností v období, kdy nechtějí nebo nemohou najmout zaměstnance na plný pracovní úvazek a 29 % zaměstnavatelů k pokrytí sezónních výkyvů a nepravidelností. „Flexibilní pracovní úvazky mohou firmám přinést mnoho dalších výhod, jako například lepší přístup k specializovaným dovednostem a odborným znalostem, zvýšení diverzity na pracovišti nebo lepší předávání a sdílení pracovních zkušeností,“ vysvětluje Martin Malo.

Nejvíce je využívají rodiče na rodičovské dovolené

Zaměstnanci na částečný či zkrácený pracovní úvazek jsou nejčastěji rodiče na rodičovské dovolené, se kterými spolupracuje až 55 % firem. Ať už se jedná o osoby v důchodovém věku nebo rodiče, firmy se s možností zkrácených či částečných pracovních úvazků nejraději obracejí na zaměstnance, které znají. V případě pracujících důchodců využívají kapacity svých bývalých zaměstnanců až třikrát více než v případě osob v důchodovém věku z jiných zdrojů. Naopak v případě využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků při zaměstnávání studentů není tak podstatné, z jakého okruhu kontaktů student přichází.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován ke konci roku 2021 a zapojili se do něj respondenti ze 432 společností. Sběr dat probíhal formou online dotazníkového šetření mezi klienty Gi Group/Grafton Recruitment a prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře napříč celou ČR. Průzkum neobsahuje data státní správy.

O Grafton Recruitment Czech Republic
Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí GI Group. Více na www.grafton.cz.

Pro více informací kontaktujte: Kamil Pittner, PR Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Jitka Součková, Chief Marketing Officer CZ&SK , Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz