nedostatek zamestnancu

Nedostatek zaměstnanců může v Česku konečně přinést více zkrácených úvazků

Nedostatek zaměstnanců může v Česku konečně přinést více zkrácených úvazků

Zatímco v Nizozemí tvoří částečné úvazky celých 60,7 úvazků u zaměstnaných žen, v Česku je to pouze u 7,2 procent žen. Výrazně více částečných úvazků využívají ženy také v dalších zemích západní Evropy: ve Švýcarsku 45,7 procent, Velké Británii 37,6 procent, v Německu 37,3 procent, v Irsku 35,7 procent, v Rakousku 32,8 procent, v Itálii 32,7 procent a v Belgii 31,2 procent. Podobně propastný rozdíl je také u mužů. V Nizozemí pracuje na částečný úvazek 17,2 procenta mužů, zatímco v Česku jen 1,9 procenta.

V tuzemsku však zaměstnanci zatím u firem nenacházejí odezvu. „Zkrácené úvazky patří mezi oblasti, jejichž potenciál při náboru zaměstnanců podniky ke své škodě příliš nevyužívají. Existuje přitom nemalá skupina uchazečů, kterým by možnost kratšího úvazku vyhovovala – především rodiče pečující o mladší děti. Průnik nabídky ze strany firem a poptávky ze strany uchazečů je malý, v současné době nedostatku pracovních sil především ke škodě zaměstnavatelů. Zatím jsme nezaznamenali, že by firmy nabízely plnou mzdu za kratší 6hodinový úvazek,“ konstatuje Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

Celý článek si můžete přečsít zde.