hr trendy v podnikovych sluzbach

Grafton představil HR trendy v podnikových službách

Grafton představil HR trendy v podnikových službách

Praha, 23. května 2017

Firmy bojují o lidi a výroba, IT a podnikové služby jsou 3 nejexponovanější segmenty. Proč tomu tak je a jaké příležitosti a hrozby z pohledu HR sektor podnikových služeb může očekávat se mohli dozvědět účastníci odborné konference Business Services Inspiration Club pořádané v polovině května personální agenturou Grafton Recruitment v Brně a v Praze.

Výrobní sektor v ČR roste díky tradiční české orientaci na průmysl, dobré pověsti českého technického školství a stále konkurenčním mzdám českých pracovníků, IT je na vzestupu díky pronikání technologií do prakticky všech složek české ekonomiky i lidského života a obor podnikových služeb zase díky tomu, že stávající centra sdílených podnikových služeb v ČR rozšiřují své již existující funkce a přebírají další procesy ze zemí EU i mimo ni. Protože je centralizace mnoha podnikových procesů velkým trendem, dá se očekávat, že obor v následujících letech silně poroste. I když se některé procesy, zvláště ty, které vyžadují méně odborných znalostí a mají povahu helpdesku, přesouvají z ČR dál na východ, přichází do ČR procesy nové, vyžadující pokročilé know-how. Jako příklad uveďme oblast financí: vedle tradičních transakčních služeb centra postupně zpracovávají celou řadu analytických a reportingových úloh, která vyžadují know-how a pokročilé technické dovednosti. Centra tedy již neposkytují jen rutinní úlohy typu zpracování faktur, ale i základní účetní analýzy, controlling a reporting a zaměstnávají zkušené odborníky. Podobně centra působící v oboru IT služeb – ta se již neomezují pouze na IT helpdesk, ale zahrnují i komplexnější IT služby a řešení.

Centra podnikových služeb stejně jako další segmenty trhu mohou v oblasti HR využít řadu příležitostí pro získávání kvalifikovaných kandidátů. Jedná se například o vysokou nezaměstnanost v jižní Evropě, především mezi mladými lidmi. Brexit zase otevírá přístup k tisícovkám občanů EU, kteří jsou v nejistotě, zda zůstanou ve Velké Británii anebo se budou muset přestěhovat. Komunity cizinců v Praze a Brně přispívají k snadnějšímu lákání cizinců. Svůj vliv může hrát také politická situace v Turecku a imigrační krize, se kterou se vyrovnávají především Francie, Německo a severské země.

Konkrétně v centrech sdílených podnikových služeb mají kvalifikovaní kandidáti z jihovýchodní Evropy příležitost dosáhnout na vyšší mzdy, především pokud jde o jazykově vybavené absolventy s měkkými dovednostmi. Lidé z jiných měst, ve kterých se kumulují centra, jako jsou například Budapešť, Bratislava, Krakov či Katowice, mají v ČR zase více kariérních příležitostí a větší komunity expatů. Praha a Brno, jakožto multikulturní centra, přitahují cizince svojí velikostí, příznivou polohou a kvalitou života.

Výkonnost a rozvoj všech jmenovaných exponovaných oborů a zejména pak sdílených podnikových služeb ohrožuje vysoká míra fluktuace. Většina zaměstnanců hledá nové pracovní místo do 2 let, přestože dle průzkumu Grafton Recruitment se více než 50 % dotázaných zaměstnanců domnívá, že by to měly být 3-4 roky. Situace je o to složitější u těch pracovních pozic, jejichž náplní práce je jsou především rutinní úkoly. Transakční povaha práce vede k demotivaci pracovníků a vysoká konkurence tlačí na čím dál vyšší mzdy a lepší benefity. Dle odborníků z Grafton Recrutment patří mezi možná řešení rotace zaměstnanců mezi pozicemi, jejich vysílání do zahraničí a více řídicích úrovní. Důležitá je také konkurenceschopná Employee Value Proposition a silná značka zaměstnavatele. A samozřejmě nové metody náboru zaměstnanců.

Například Balasz Paroczay, expert na sourcing, doporučuje především o vícekanálovou strategii náboru, která nemůže zahrnovat jen tzv. recruitment marketing (job boards, sociální sítě,…), ale také vztahy s univerzitami, alumni, referenční programy, konference a setkání, direct sourcing, tedy aktivní vyhledávání uchazečů online i telefonicky a v neposlední řadě využívání služeb personální agentury. Zajímavé projekty v oblasti náborů zavádějí i některé firmy. Společnost SAP Services, jedno z největších center podnikových služeb v ČR, přesunula v oblasti náboru svoji pozornost z tzv. job boards portálů, aby oslovila pasivní kandidáty, kteří představují až 90 % trhu, a rychle a efektivně přiváděla kvalifikované kandidáty. Toho dosáhla s využitím sociálních sítí, moderních technologií a díky vysoké aktivitě.

Unikátní průzkum finančního ohodnocení v Česku v oboru podnikových služeb srovnal 66 typových pracovních pozic, a to včetně regionálních rozdílů. Například v zákaznických službách bral specialista zákaznické péče s dalším jazykem kromě ČJ a AJ v roce 2016 v Praze 30-35 tisíc hrubého měsíčně, letos je to 30-37 tisíc, v Brně přitom zůstala výše mzdy na úrovni 25-30 tisíc. V oboru finance a účetnictví měl účetní pro závazky s dalším jazykem a alespoň 2letou praxí v Praze vloni 35-40 tisíc a letos 37-42 tisíc, v Brně se jednalo o 27-32, resp. 32-37 tisíc. V IT službách nastupoval uchazeč s dalším jazykem mimo ČJ a AJ na pozici IT podpory vloni v Praze za 35-40 tisíc a letos za 35-45 tisíc, přičemž v Brně se jednalo o 24-29, resp. 25-35 tisíc.