nasi partneri

Naši partneři

Naši partneři

 

Členové APPS jsou personálními agenturami, které mají víceletou historii a renomé, působí v různých regionech ČR, ale i v Evropském či celosvětovém měřítku. Všichni členové nabízí služby ve vysokém standardu a přistoupili k dodržování Etického kodexu APPS

Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou. AFI úzce spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu, spůolečností Grafton Recruitment a dalšími veřejnými i soukromými institucemi.


INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. je vzdělávací agentura s dlouholetou tradicí na trhu vzdělávání, zaměřená na rozvoj všech aktivit, které podporují rozvoj účetní profese. Agentura Grafton již několik let  s institutem spolupracuje při organizování konferencí pro účetní.

 

Agentura Grafton Recruitment od roku 2017 vstoupila do partnerství s Podnikohospodářskou fakultou v rámci Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. 

​Další Partneři: