team

Etický kodex Grafton Recruitment

Gi Group Holding je globální ekosystém personálních služeb a poradenství, který podporuje rozvoj trhu práce vytvářením udržitelných sociálních a ekonomických hodnot, podporou pozitivní pracovní kultury a přispíváním ke změně života lidí.

Společnost Grafton Recruitment se jako součást Gi Group Holding řídí následujícími dokumenty:

➡ Code of Ethics

➡ Whistleblowing Policy

➡ Equality, diversity & inclusion (Global Policy)

➡ Anticorruption Policy

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat info@grafton.cz.