Informace pro ukrajinské občany

Pro občany Ukrajiny přijíždějící na území ČR bez víza

Vstup je umožněn držitelům biometrického pasu a pobyt 90 dní bez víza je možný. Musíte se zaregistrovat na Policii ČR – oddělení pobytu cizinců – cizinecká policie

Speciální dlouhodobé vízum pro občany Ukrajiny

S vydaným speciálním vízem je možné žádat o povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel musí zveřejnit volné pracovní místo (bez testu trhu práce). S cizincem musí být uzavřena pracovní smlouva, která je přílohou žádosti o povolení k zaměstnání. Více informací.
 
Linka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny +420 974 801 802

Krátkodobé pobyty

Bezvízový pobyt

  • Občané Ukrajiny mohou na území ČR pobývat po dobu 90 dnů bez víz. Bezvízový pobyt neopravňuje k zaměstnání
  • Občané Ukrajiny mohou přicestovat do ČR bez víz s biometrickým pasem

Schengenská víza (např. účel zaměstnání)

  • Pokud 90denní legální pobyt (bezvízový, schengenská víza, mimořádné pracovní vízum) vyprší za méně než 14 dní dostavte se na pracoviště OAMP MV ČR a požádejte o SPECIÁLNÍ VÍZUM. (UKR verze)
  • Pokud 90denní legální pobyt vyprší za více než 14 dní vyčkejte.

 
Zdroje a odkazy:

 

Інформація для громадян України


Для громадян України, які прибувають до Чехії без візи

Допускаються власники біометричного паспорта та 90-денне безвізове перебування. Ви повинні зареєструватися в поліції Чеської Республіки - Відділ проживання іноземців - Поліція іноземців

Спеціальна довгострокова віза для громадян України

За наявності спеціальної візи можна подати заяву на отримання дозволу на роботу. Роботодавець повинен оприлюднити вакансію (без перевірки ринку праці). З іноземцем необхідно укласти трудовий договір, який додається до заяви про отримання дозволу на роботу. Більше інформації.

Міністерство внутрішніх справ у справах громадян України +420 974 801 802

Короткочасне перебування

Безвізове перебування

  • Громадяни України можуть перебувати в Чехії без віз 90 днів. Безвізове перебування не дає права працювати
  • Громадяни України можуть приїхати до Чехії без віз за біометричним паспортом

Шенгенська віза (наприклад, мета роботи)

  • Якщо 90-денний законний термін перебування (безвіз, шенгенська віза, віза для надзвичайних робіт) закінчується менш ніж за 14 днів, прийдіть на робоче місце OAMP MV ČR і подайте заявку на СПЕЦІАЛЬНУ ВІЗУ. (українська версія)
  • Якщо 90-денний законний термін перебування закінчується більш ніж через 14 днів, зачекайте.

Ресурси та посилання: