Po devíti měsících od vypuknutí epidemie začíná být zřejmé, že s rychlým zotavením ekonomiky pravděpodobně nelze počítat. Podle některých pozorovatelů, jako je například Forbes, je pravděpodobnější, že ekonomický vývoj bude mít tvar písmene „K“. To znamená, že některá odvětví zaznamenají velký propad, zatímco jiná budou ze stávající situace profitovat.

Mezi nejhůře zasažená odvětví patří ropný, automobilový a turistický průmysl. Vážně postižené jsou také restaurace a ubytovací zařízení. Nemůže být pochyb o tom, že automobilový průmysl se na předkrizovou úroveň růstu (3,6 %) jen tak nedostane, a mezinárodní turistika může podle odhadů letos vykázat 60 % až 80 % pokles, v důsledku čehož dojde k poklesu příjmů o více než jeden bilion dolarů. Jiné obory však krizí tolik postiženy nebyly a představují tak zajímavou příležitost pro talentované odborníky, kteří přemýšlí o tom, jakým směrem by se měla ubírat jejich další kariéra. Jedná se především o IT a digitální průmysl a zdravotnictví společně s farmaceutickým průmyslem. Obor IT má za sebou pět let nepřetržitého růstu (CAGR 4,56 %) a pro rok 2021 se počítá s růstem 5,57 %. GACR ve zdravotnictví se až do roku 2023 odhaduje na úroveň 5 %. Nicméně díky rostoucím výdajům způsobeným pandemií covidu-19 je možné, že konečný růst bude ještě vyšší.

IT a digitální průmysl

K růstu IT a digitálního průmyslu výrazně přispěl lockdown a související omezení sociálních kontaktů. Jedním z příkladů je úspěšný rozvoj chytré práce (smart working). To je důvodem, proč dochází k velmi silnému růstu poptávky po práci elektronických inženýrů, softwarových inženýrů, vývojářů sítí a aplikací, analytiků a dalších specialistů, jako jsou manažeři sociálních médií a experti na digitální marketing. Z naší analýzy ve všech zemích, kde působíme, je zřejmé, že poptávka po těchto odbornících je velmi vysoká, přičemž však existují rozdíly mezi jednotlivými geografickými oblastmi. V Evropské unii připadá na IT inženýry 24 % poptávky po inženýrech, což znamená 24 z každých 100 poptávaných inženýrů; u analytiků v tomto oboru je toto procento výrazně vyšší (49 %). V Asii a v Jižní Americe je situace poněkud odlišná. Ve srovnání s EU je zde vyšší poptávka po IT analyticích: 61 % v Indii a Číně a 53 % v Brazílii.

Kromě toho se ukazuje, že jádrem IT rozvoje jsou „metropolitní oblasti“; největší poptávka po IT pozicích je ve velkých městech a velkých aglomeracích. Nejoblíbenějšími oblastmi v EU jsou Paříž, Londýn, Madrid a Berlín; následuje Varšava a Lisabon, na něž připadá 19 % celkové evropské poptávky. Ještě extrémnější je situace v Asii. První místo na trhu práce připadá na Indii, konkrétně Hajdarábád, Nové Dillí a oblast Bangalore. Ještě specifičtější situace je v Číně: Zatímco v hlavním městě Pekingu je poměrně vysoká poptávka po specialistech IT, jako jsou konzultanti, weboví designeři a manažeři, ale nižší poptávka po inženýrech (tj. po softwarových inženýrech, hardwarových inženýrech a big data inženýrech), v Šanghaji je tomu naopak. A konečně, v Latinské Americe vykazují některé země velmi vysokou poptávku po talentovaných IT a digitálních manažerech: Na špičce jsou oblasti Sao Paula a Rio De Janeira, na které připadá 45 % poptávky po IT profesionálech v Brazílii.

Vedle toho se v důsledku pandemie začal měnit trend mezinárodní mobility IT odborníků. Tato mobilita nabývala v několika uplynulých letech na stále větší intenzitě. Jejím smyslem byla přirozená kompenzace nedostatku IT specialistů na určitých trzích. A jaká je situace nyní? Zástupci 12 % z celkového počtu 350 společností dotazovaných PwC uvedli, že pandemie zásadním způsobem změní dosavadní průběh mobility, a 20 % se domnívá, že v důsledku krize dojde v budoucnosti k poklesu mezinárodních pohybů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Také zdravotnictví prožívá letos v důsledku pandemie covidu-19 výrazný posun vpřed. Zdravotnictví – na rozdíl od IT – zahrnuje celou řadu specializací a poptávka po pracovnících se soustředí převážně na odborníky, jako jsou oblastní manažeři, manažeři laboratoří, obchodní ředitelé, výzkumní pracovníci a manažeři doplňkových služeb. Celý obor vykázal významný růst, který však nebyl rovnoměrný: V oblastech výzkumu, obchodního rozvoje a prodejních pozic byla poptávka po pracovních silách výrazně vyšší než v jiných oblastech, jako jsou například lékařské služby. Tento trend je patrný také v Evropské unii: Hlavními „tahouny“ růstu jsou výzkum, rozvoj obchodu a prodej, na něž připadá 16 %, respektive 34,5 % poptávky po zdravotnických pracovnících. Největší zájem o výzkumné pracovníky je v Paříži (o 4 % více, než je evropský průměr), zatímco specialisté na obchodní rozvoj jsou nejvíce žádáni v Londýně (o 1 % více, než je průměrná evropská poptávka). Přední místo v oblasti zdravotnických služeb zaujímá Londýn (např. dostupnost rodinných lékařů, služby pro osoby, které se o sebe nedokáží samy postarat, dodávka léků, přístup ke zdravotnickému a farmaceutickému materiálu a péče ze strany zdravotnických dobrovolníků) a dále Milán, Varšava, Mnichov, Ženeva a Curych; stejná města a země zaujímají rovněž přední postavení v oblasti prodejních služeb. Naproti tomu v Latinské Americe a Asii je poptávka ve srovnání s Evropou slabá; jedinou výjimkou je oblast výzkumu, kde existuje vysoká poptávka po pracovnících v Asii a středně velká poptávka v Jižní Americe, což pravděpodobně souvisí s probíhajícím závodem o to, kdo jako první vyvine úspěšnou vakcínu. Na pracovníky výzkumu připadá v Indii a Číně 50 % poptávky po zdravotnických pracovnících, zatímco v Brazílii je to 41 %. V Číně zaznamenáváme vysokou nebo velmi vysokou poptávku ve všech uvedených oborech, zatímco Indie je v čele pelotonu pouze v některých kategoriích, jako jsou prodej a zdravotnické služby. V Latinské Americe je poptávka po zdravotnických pracovnících obecně nízká s výjimkou Rio de Janeira a Sao Paula, kde je poptávka po pracovnících ve zdravotnictví vysoká.