We provide the possibility to submit reports according to the Whistleblower Protection Act No. 171/2023 Coll. via the internal SafeTalk reporting system. Only the Competent Person has access to the content of the notification.

-----

Umożliwiamy składanie zawiadomień zgodnie z Ustawą o ochronie donosicieli nr 171/2023 Sb. za pośrednictwem wewnętrznego systemu donoszenia SafeTalk. Tylko Osoba Uprawniona ma dostęp do treści zgłoszenia.

-----

Ми дозволяємо подачу сповіщень відповідно до Закону про захист осіб, що роблять заяви, № 171/2023 Sb., через внутрішню систему сповіщень SafeTalk. Доступ до змісту сповіщень має лише Відповідна особа.

WHISTLEBLOWING