Propojení...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9ncmfmdg9ulxjly3j1axrtzw50l2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

"Neviditelný" sektor přináší nové příležitosti pro absolventy

"Neviditelný" sektor přináší nové příležitosti pro absolventy

Víte, že oblast podnikových služeb (business services) zahrnující centra sdílených služeb (SSC) a outsourcing podnikových procesů (BPO) je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí české ekonomiky?

PODNIKOVÉ SLUŽBY VYTVÁŘEJÍ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nejsou na první pohled vidět tak dobře jako výrobní a provozní závody, přesto mají značný dopad na naši ekonomiku. Podnikové služby (též sdílené služby a outsourcing) už dávno nejsou centralizované „účtárny“, které firmy zakládají v Indii nebo na Filipínách, aby ušetřily na mzdových nákladech. Centra
podnikových služeb otevírá mnoho mezinárodních společností i v zemích střední a východní Evropy. Sem postupně soustředí klíčové podnikové procesy a činnosti, pro něž potřebují kvalitní pracovní sílu.

Další výhody zaměstnání v oblasti SSC/BPO

  • Získání zkušeností z různých oblastí díky rotaci pracovníků mezi funkcemi (fi nance, daně, HR, vedení projektů atd.).
  • Možnost rychlého postupu na vyšší pozice, přímá vazba na management díky ploché organizační struktuře.
  • Možnost vycestovat na stáž do zahraničí v rámci jedné firmy.

V České republice je v současnosti více než 200 takových center a nová stále přibývají. Účetnictví, finance, lidské zdroje, IT, zákaznickou podporu a další funkce sem již centralizovaly světové firmy jako Siemens, Johnson & Johnson, SAP, IBM nebo Lufthansa. Sektor podnikových služeb aktuálně tvoří v
ČR přes 65 000 pracovních míst a očekává se jeho další růst. Mnoho podnikových center totiž vzniká i mimo Prahu, zejména v Brně a Ostravě.

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, …
Nabízené pracovní pozice jsou vhodné pro absolventy různých oborů. Vzhledem k tomu, že prostředí v těchto společnostech je mezinárodní (často zde pracuje i nadpoloviční většina cizinců), jsou zapotřebí především jazykové znalosti. Největší poptávka je po angličtině, němčině a francouzštině, nicméně mnoho pracovních pozic vyžaduje skandinávské či východní jazyky (maďarština, ruština, polština), u nichž je českých uchazečů nedostatek a firmy se tak snaží lákat kandidáty i ze zahraničí. Přitom například znalost holandštiny může přispět ke zvýšení nástupní mzdy až o 15 %.

CHCETE ZÍSKAT PŘEHLED O KARIÉRNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH V OBORU PODNIKOVÝCH SLUŽEB?
Asociation of Business Service Leaders (ABSL) spolupracuje s největšími zaměstnavateli z oboru podnikových služeb v České republice a spolu s nimi pořádá akce pro studenty a absolventy napříč všemi univerzitami. Jejich cílem je propojit potenciální zaměstnavatele s uchazeči o práci a propagovat sektor podnikových služeb jako významného hráče české ekonomiky. Více informací získáte na stránkách www.absl.cz.