Propojení...

W1siziisijiwmtyvmdqvmdkvmtyvndkvndyvmy9qyxj0ievtcgxvewvyc19zdwjwywdliehsienvbnn1bhrhbmn5xziwmdb4ndiwchguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdawedi1ncmixsxbinailcjvchrpbwl6zsjdxq

HR služby

HR služby

AC/DC | Psychodiagnostika | Career Transition (Outplacement) | Employer Branding | Diagnostika náborového procesu

Naším cílem je stát se celoživotním partnerem našich zákazníků pro všechny jejich náborové a personální potřeby, a proto jsme vyvinuli komplexní portfolio personálně-poradenských služeb pokrývajících životní cyklus zaměstnance. Jsme partnerem našim klientům při dodávání řady služeb, které jsou zaměřené na rozvoj lidského potenciálu a personálních procesů v rámci organizace. Každá z našich služeb je navržena konkrétně pro řešení Vašich personálních potřeb.

Naši špičkoví profesionálové na lidské zdroje mají rozsáhlé a různorodé zkušenosti ve více zemích i  oborech.

Specializujeme se na poskytování analytických a poradenských služeb v 5 klíčových oblastech:

AC/DC

Navrhujeme a implementujeme AC

Navrhujeme kompetenční mapy, behaviorální kritéria a úlohy pro AC, organizujeme a moderujeme samotné AC, podílíme se na hodnocení výkonu účastníků. Každý projekt je konkrétně navržen tak, aby splňoval potřeby daného zákazníka.

Navrhujeme a implementujeme DC

Měříme silné a slabé stránky účastníků ve vztahu ke společnosti a kompetence specifické pro danou práci. Navrhujeme kompetenční mapy, behaviorální kritéria a využití DC, organizujeme a moderujeme samotné DC, podílíme se na hodnocení výkonu účastníků.

Psychodiagnostika

Naším cílem je poskytnout vám nejlepší možnou představu o silných stránkách vašich potenciálních zaměstnanců, o jejich vhodnosti pro danou roli a o rozvojových oblastech. Naše schopnostní, psychometrické a osobnostní testy lze použít jak pro účely výběru, tak rozvoje, a to pro celou řadu funkcí, od středního po nejvyšší management. Spojili jsme se s mezinárodním profesionálním partnerem, abychom mohli poskytnout robustní, objektivní a transparentní nástroj pro hodnocení kandidátů prostřednictvím komplexní řady psychometrických profilů, zahrnující:

 • Osobnostní profil

 • Profil týmových rolí

 • Prodejní profil

 • Profil typů chování při práci (MBTI profil)

 • Zprávu o syndromu „vykolejení“

 • Profil shody a vhodnosti role

 • Průvodce pohovorem

Naše testy lze realizovat on-line ve 40 jazycích. Zaručujeme diskrétnost zpracování.

Naši odborní konzultanti Vám doporučí vhodné testy v závislosti na Vašich individuálních potřebách. Konzultanti jsou také připraveni pomoci s analýzou a interpretací výsledků testů, abyste získali co nejpřesnější představu o Vašich potenciálních zaměstnancích.

Career Transition (Outplacement)

Podpora při nadbytečnosti

Pomáháme manažerům komunikovat konzistentně v průběhu celého procesu reorganizace a radíme jim, jak udržet motivaci a výkon zaměstnanců pro dosažení obchodních cílů.

Podpora při restrukturalizaci

Pomáháme klientům při rozhodování o zvláštních právních, účetních nebo finančních aspektech vyplývajících z restrukturalizace, a jak taková rozhodnutí formulovat a komunikovat.

Kariérní poradenství a převod do jiného zaměstnání

Tento program dává propouštěným zaměstnancům praktická doporučení týkající se hledání práce a pomáhá jim získat a zlepšit postoje, dovednosti a schopnosti, které budou při hledání práce potřebovat. Během programu poskytujeme účastníkům praktickou pomoc při hledání a získávání pracovních příležitostí.

Employer Branding

Budování značky zaměstnavatele je strategie používaná společnostmi pro oslovení nejlepších talentů a budování vztahů mezi stávajícími zaměstnanci a organizací. Kombinujeme naši odbornost v náboru i marketingu, abychom pomohli našim klientům stát se žádaným zaměstnavatelem.

Budování značky zaměstnavatele se rychle stává důležitým nástrojem řízení a je klíčový v boji o udržení a získání nejlepších talentů. Zatím to není běžné, ale budování povědomí o značce zaměstnavatele je kritickou aktivitou pro jakoukoli organizaci, která hodlá rozvíjet svoji konkurenceschopnost při náboru a udržení nejlepších zaměstnanců.


Naše služby pro budování značky zaměstnavatele zahrnují následující klíčové prvky:

​​

Diagnostika náborového procesu

Grafton vyvinul metodologii zlepšování, která Vám pomůže maximalizovat výkon Vašeho interního náborového oddělení. Provedeme audit Vašich personálních a náborových procesů, abychom určili, jak můžeme pomoci zvýšit efektivitu. V závislosti na potřebách Vaší organizace můžeme zaměřit naši náborovou diagnostiku na specifické oblasti zájmu, např.:

 • náklady na náborový proces

 • délku náborového procesu

 • maximalizaci efektivity nákladů vynakládaných na oslovování kvalitních uchazečů o zaměstnání

 • zajištění dodržování právních předpisů současně se zvyšováním efektivity

 • sladění náborové funkce s obchodními cíli společnosti

 • měření výkonnosti náborové funkce (KPIs)

 • zapojení dodavatelů krátkodobých pracovníků a snížení Vašich nákladů na nábor

S využitím našeho nástroje pro diagnostiku náboru Vám poskytneme komplexní a nestranné vyhodnocení s doporučeními, jak dosáhnout vyšší organizační efektivity, produktivity, atraktivity pro talenty a v neposlední řadě úspor nákladů.