talent banka

Talent Banka

Talent Banka

Personální agentura Grafton přichází na trh s touto jedinečnou službou proto, aby Vám pomohla v situacích, kdy je třeba plánovat nábor s větším časovým předstihem.

Grafton si uvědomuje skutečnost, že na trhu chybí kvalifikovaní pracovníci. Tento nepříznivý stav se v budoucnu bude pravděpodobně dále zhoršovat a způsobovat firmám potíže. Klíčem k dosažení a zachování konkurenceschopnosti je schopnost firem zaujmout a udržet si talenty. Realita je dnes taková, že lidé aktivně nehledají pracovní příležitosti; očekávají, že atraktivní pracovní nabídky si najdou je. Naší úlohou na měnícím se trhu práce je spolupracovat s Vámi v předstihu na aktivním vyhledávání talentů a péči o tyto talenty tak, aby byli k dispozici v momentě, kdy u Vás potřeba náboru vznikne.

Jak to funguje

PŘÍNOSY PRO VAŠI SPOLEČNOST

Přístup klientů k bohatému portfoliu talentů/kandidátů v regionu (Konzultanti společnosti Grafton Europe realizují každý měsíc více než 5200 osobních pohovorů, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru).

K dispozici bude klientům kvalifikovaný key account manažer, který bude mít na starosti správu Talent banky ve spolupráci s Konzultanty/Náboráři z různých zemí s cílem zajistit efektivní výběr vhodných talentů.

Pravidelná aktualizace databáze Talent banky.

  • Reporting o Kandidátech v TB v pravidelných (týdenních nebo měsíčních) intervalech.
  • Prezentace TOP kandidátů z Talent banky jednotlivým klientům
  • KPI reporting

Pravidelný kontakt s vytipovanými kandidáty, jejich pravidelné informování o vývoji ve Vaší společnosti a jejích aktuálních potřebách (Newslettery, marketingové materiály, vytváření skupin na Linked-In, pravidelná komunikace s kandidáty, systém doporučení). Inzerce pracovních pozic prostřednictvím našich internetových kanálů a pracovních portálů v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě.

Tvorba a realizace speciálně navržených reklamních kampaní a strategií zaměřených na vyhledávání kandidátů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

SPECIALIZOVANÁ DATABÁZE TALENTŮ

Databáze Talent banka naší společnosti obsahuje aktualizované záznamy kandidátů připravených pro budoucí náborové potřeby Vaší společnosti. Díky této databázi budete moci lépe plánovat práci s lidskými zdroji jak ve střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu. Využití této služby je zejména při budování nových oddělení Vaší firmy nebo při náboru zaměstnanců do nových podnikatelských projektů.

PRŮZKUM TRHU A ZPĚTNÁ VAZBA

Využíváme bohatých znalostí o místních trzích při vyhledávání talentů v požadovaném časovém období. S každým talentem pracujeme individuálně, vedeme osobní pohovor. Ty nejlepší ve svých oborech Vám pravidelně představíme.

BUDOVÁNÍ ZNAČKY ZAMĚSTNAVATELE

Koncepce Talent banky směřuje k cíli vybudovat pozici Vaší firmy na trhu jako žádaného a atraktivního zaměstnavatele. Ve spolupráci s HR a marketingovým oddělením Vaší společnosti společně dosáhneme toho, že Vy jako zaměstnavatel budete pro uchazeče o zaměstnání vnímán jako společnost, která komunikuje a prezentuje se cílovým skupinám srozumitelně s jasným profilem.

PROČ BYSTE MĚLI VYUŽÍT SLUŽEB TALENT BANKY?
  • umožní Vám identifikaci budoucích talentů na pracovních trzích
  • poskytne Vám neustále aktualizovaný zdroj nejlepších talentů na trhu
  • umožní Vám plánovat zdroje pro klíčové projekty s dostatečným časovým předstihem
  • zkrátí dobu náborového procesu
  • poskytne aktuální informace o dostupnosti a motivaci vhodných uchazečů na pracovním trhu