managed services

Řízené služby (Managed Services)

Řízené služby (Managed Services)

RPO | MSP | Interim HR

Řízené služby (Managed Services) v nabídce personální agentury Grafton Recruitment se zaměřují na odstraňování časově náročné administrativy spojené s objemovými nábory. V rámci služby se konzultanti Graftonu stanou nedílnou součástí Vašeho personálního oddělení – a soustředí se na nábor, čímž zmírní tlak na Vaše personální oddělení a umožní mu zaměřit se na klíčové obchodní aktivity. Řízené služby vyvíjíme a poskytujeme vždy na míru dle konkrétní  situace klienta. Poskytujeme podporu při náboru personálním týmům, které nemají prostor na rozšíření svých zodpovědností.

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment Process Outsourcing je formou Business Process Outsourcingu (BPO), kdy zaměstnavatel přesune část nebo všechny své náborové aktivity na společnost Grafton a my fakticky jednáme jako interní náborový tým této společnosti pro některá nebo pro všechna její volná pracovní místa. Každé RPO řešení, které poskytujeme, je výlučně navržené pro splnění náborových potřeb dané organizace. RPO zahrnuje mj. návrh řešení, optimalizaci procesů, reporting o řízení nákladů a performance management.

Managed Service Program (MSP)

Managed Services Programs jsou navržené pro organizace, které mají velké náborové potřeby (stálých i dočasných zaměstnanců) vyžadující partnerství s více dodavateli. Prostřednictvím MSP řešení se Grafton stane Vaším náborovým koordinátorem, který bude efektivně řídit všechny Vaše náborové aktivity a koordinovat Vaše dodavatele, aby zajistil, že dodavatelé plní své povinnosti nejlepším možným způsobem. MSP zahrnuje návrh řešení, optimalizaci procesu, řízení dodavatelů, řízení nákladů, reporting a performance management.

Každé MSP je jedinečné a je výlučně navržené pro splnění potřeb dané organizace. MSP řešení může mít jednu z následujících forem:

Master Vendor

Grafton je hlavním dodavatelem řídícím celý kontrakt a koordinujícím druhotné dodavatele

Neutral Vendor

Grafton je nezávislým smluvním manažerem, který současně řídí několik dodavatelů a jejich výkon ve Váš prospěch, přičemž Grafton nemusí být nutně hlavním dodavatelem náborových služeb.

Interim HR

Potřebujete manažera lidských zdrojů na řízení organizačních změn nebo účast na projektech na krátkodobé bázi? Naše Personální agentura Vám poskytne dočasné projektové HR manažery, kteří Vám pomohou v plánovaném i neplánovaném rozvoji organizace.

Výhody pro klienta

Řízené služby (Managed Services) poskytují společnostem přístup k nejvyšší úrovni odbornosti HR na požádání a bez výdajů na nábor stálých zaměstnanců. Mezi další výhody této služby patří: snížení nákladů, snížení rizika právních sporů, zvýšení provozní efektivity, flexibilita v počtu nasazených náborářů a jejich rychlá adaptace.