hr sluzby

HR služby

HR služby

AC/DC | Adaptace/Onboarding | Analýza vzdělávacích potřeb | Behaviorální pohovor | Development centra | Kompetenční modely a mapy | Koučink | Outplacement | Personální audit | Popisy pracovních pozic | Psychometrická diagnostika | Systém hodnocení zaměstnanců | Školení a tréninky | 360° zpětná vazba 

Naším cílem je stát se celoživotním partnerem našich zákazníků pro všechny jejich personální potřeby, a proto jsme vyvinuli komplexní portfolio personálně-poradenských služeb pokrývajících životní cyklus zaměstnance. Jsme partnerem našim klientům při dodávání řady služeb, které jsou zaměřené na rozvoj lidského potenciálu a personálních procesů v rámci organizace. Každá z našich služeb je vždy navržena konkrétně pro řešení Vašich personálních potřeb.

Naši špičkoví profesionálové na lidské zdroje mají rozsáhlé a různorodé zkušenosti ve více zemích i oborech.

Jana Vávrová
Project Manager HR Services

Grafton Recruitment s.r.o. | Palladium | Na Poříčí 1079/3a | 110 00 Praha 1
M +420 777 835 425 | T +420 242 456 400

www.grafton.cz | jana.vavrova@grafton.cz | LinkedIn | facebook

 

Na tyto oblasti se zaměřují Grafton HR služby:

 

Kompetenční modely

Spolu s vámi definujeme objektivní kritéria pro vyhodnocení obtížně měřitelných parametrů pracovního výkonu, pracovního chování a rozvoje zaměstnanců.

Jaké konkrétní produkty služba obsahuje

 • Kompetenční mapy a behaviorální kritéria
 • Popis pracovních pozic – vytvoření a revize

Individuální diagnostika

Získejte co nejpřesnější představu o silných stránkách vašich potenciálních i stávajících zaměstnanců, o jejich vhodnosti pro danou roli a oblastech, na které je žádoucí zaměřit další rozvoj.

Jaké konkrétní produkty služba obsahuje

 • Psychodiagnostika – psychometrické testování Talent Q
 • Assessment Centrum / Development Centrum

Rozvoj a vzdělávání

Společnost Grafton svým klientům pomáhá identifikovat potřeby rozvoje zaměstnanců, plánovat a realizovat vzdělávací aktivity. Rozvojové a vzdělávací aktivity zacílíme v souladu s potřebami společnosti i samotných zaměstnanců tak, aby byly přínosné a efektivní a odehrávaly se v návaznosti na celý systém personální práce a v souladu s cíli a hodnotami organizace.

Jaké konkrétní produkty služba obsahuje

Analýza vzdělávacích potřeb

 • Development Centrum
 • 360° zpětná vazba
 • Strukturovaný behaviorální pohovor

Realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit

 • Tréninky a školení
 • Koučink
 • Mentoring

Diagnostika a optimalizace HR procesů

Umožníme vám získat náhled na efektivitu nastavení a fungování systému personální práce či jeho jednotlivých procesů. Optimálně se personální práce opírá o systémové nastavení procesů, které na sebe navzájem navazují.

Komplexní a nestranné zmapování HR procesů v kontextu specifického systému personálního řízení ve společnosti, jejich vyhodnocení a navazující doporučení jejich optimalizace vedoucí ke zvýšení efektivity a produktivity ve společnosti i atraktivnosti a srozumitelnosti pro stávající i potenciální zaměstnance.

Outplacement

Sdílíme s vámi zodpovědnost za budoucnost vašich zaměstnanců, kteří se v dohledné době ocitnou na trhu práce, podporujeme manažery, kteří potřebují přechodné období úspěšně zvládnout, i zaměstnance, kteří ve firmě zůstávají a očekává se od nich stabilní úroveň pracovní motivace.

Jaké konkrétní produkty služba obsahuje:

 • Skupinový Outplacement
 • Individuální Outplacement
 • Podpora manažerů při komunikování změny
 • Podpora zaměstnanců, kteří zůstávají
V jakém regionu poptáváte zaměstnance:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů