jedeme dal

Jsme tu stále pro vás

Z důvodu pokračujících opatření vlády k ochraně obyvatelstva se i Grafton/GI Group snaží maximálně chránit zdraví svých zaměstnanců – ve výrobě i v kancelářích.

Ujišťujeme naše klienty i kandidáty, že nadále poskytujeme všechny naše služby v plném rozsahu. Pro vaši i naši bezpečnost omezujeme osobní kontakt, pokud není nezbytně nutný. Pohovory a schůzky jsme přesunuli plně do digitálního prostředí. Jsme zde pro vás na telefonech a e-mailech.

Prosíme, naše pobočky navštěvujte pouze po předchozím sjednání termínu.

--------------------------------------------------

Due to ongoing government measures to protect the population, Grafton/GI Group is also committed to protecting the health of its employees - both in production and in offices.

We assure our clients and candidates that we continue to provide all our services fully. For your and our safety we limit personal contact unless it is strictly necessary. We have moved the interviews and meetings fully into the digital environment. You can reach us via phone and e-mail.

Please visit our branches only after making an appointment.

 

jedeme dal