I když tři čtvrtiny zaměstnavatelů letos plánovaly zvyšování mezd, vysoká inflace způsobila, že reálné mzdy v soukromém sektoru spíš klesají. Nejvíce se to týká modrých límečků, zejména z výroby. Protože v jejich případě finanční odměna obvykle hraje větší roli než u pracovníků ostatních oborů, firmy je motivují zajímavými nástupními bonusy. Aby zabránily rostoucímu job-hoppingu, tedy střídání práce po několika měsících, vyplácí je nejčastěji až po odpracovaných 6-12 měsících. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Již dlouhá léta se Česká republika potýká s nezdravě nízkou mírou nezaměstnanosti, což vytváří efekt vyšší poptávky po zaměstnancích. To ještě prohloubil válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojený odliv pracovníků, na které české výrobní podniky při svých náborových strategiích dlouhodobě sázely,“ upozorňuje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, a dodává:Kvůli zastaveným náborovým procesům na Ukrajině a v Bělorusku nebyly firmy schopné obsadit řadu kvalifikovaných pozic, zejména svářečů, slévačů, kovoobráběčů, strojních zámečníků, elektrikářů, CNC operátorů a seřizovačů.“ Ve snaze získat potřebné pracovníky se tak dnes firmy předhánějí v nabídkách mzdových balíčků, benefitů i nástupních a relokačních bonusů, a stále častěji využívají i agenturní zaměstnávání. Již však nejen kvůli flexibilitě, jak bylo zvykem v předchozích letech, ale i z důvodu outsourcingu náborových procesů.

Reálné mzdy klesají

I přesto, že tři čtvrtiny zaměstnavatelů letos plánovaly zvyšování mezd, vysoká inflace způsobila, že reálné mzdy v soukromém sektoru spíš klesají. Jen jedno procento firem totiž zvyšovalo mzdy o více než 10 %. Nejvíce dopady poklesu reálné mzdy cítí tzv. modré límečky, tedy mimo jiné pracovníci z výroby, a ostatní zaměstnanci s nižší než průměrnou mzdou. Mezi zaměstnanci výrobních firem přitom hraje finanční odměna obvykle větší roli než u pracovníků ostatních oborů. Kvalifikovaní pracovníci z výroby jsou obvykle loajálnější než nekvalifikovaná pracovní síla, v jejímž případě často vidíme fenomén tzv. job-hoppingu, tedy střídání práce po několika měsících. „I proto řada zaměstnavatelů zavádí nástupní bonusy, které obvykle vyplácí až po odpracovaném půl roce či dokonce delším období. Velmi časté jsou i bonusy stávajícímu zaměstnanci za doporučení nového zaměstnance. Výše obou bonusů je nejčastěji 25 tisíc, na pozici dělníka se ale může pohybovat v rozmezí od 5 do 75 tisíc. Nejvyšší aktuálně zaznamenaný bonus činil 100 tisíc na pozici seřizovače,“ vysvětluje Martin Malo s tím, že například v kraji Vysočina v červnu 2022 vyplácelo nástupní bonus 52 % výrobních firem a finanční odměnu za doporučení nového zaměstnance dokonce plných 89 %.

Praha většinou nabízí vyšší mzdy, překvapit ale umí i regiony

U běžně obsazovaných pozic platí, že v Praze jsou mzdy zhruba o desetinu vyšší než ve zbytku ČR, rozdíl tedy není tak velký jako například v IT. U vysoce kvalifikovaných, a tudíž často nedostatkových pozic, jsou však mzdy v regionech obvykle stejné jako v Praze a mohou být dokonce i vyšší. Například manažer štíhlé výroby si v Praze vydělá 70-100 tisíc a v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 80-110. Opačnou výjimkou je svářecí inženýr, který v regionech nejčastěji bere 40-50 tisíc a v Praze 45-80 tisíc.

Hranici 100 tisíc měsíčně se výrobním firmám v regionech příliš překračovat nechce. Celkem ve statistikách agentury Grafton Recruitment figuruje v sektoru výroba a inženýring jen 13 pozic se mzdou 100 a více tisíc měsíčně, ve dvou případech z toho byla ale tato mzda zaznamenána pouze v Praze. Jednalo se o pozice manažere BOZP/ŽP a zkušeného inženýra automatizace. Mzdy u pracovníků výrobního provozu se nejčastěji pohybují v rozmezí 30-45 tisíc, u ostatních pozic je to v rozmezí 40-70 tisíc.

Nejlépe placený je ředitel závodu na Liberecku

Nejlépe placenou pozicí v sektoru výroby a inženýringu je ředitel výrobního závodu. Nejvíce si může vydělat na Liberecku, a to až čtvrt milionu měsíčně. Tato mzda z něj dělá nejlépe placenou pozici mimo hlavní město a spolu s IT ředitelem (CIO) a výkonným ředitelem (CEO) v Praze jej řadí mezi tři nejlépe placené pracovní pozice v ČR napříč všemi obory. Na 200 tisíc měsíčně si ředitel výrobního závodu může sáhnout ještě v Praze, Plzeňském, Ústeckém a Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Pouze ve Středočeském a Zlínském kraji může jeho mzda začínat již na 110 tisících, v ostatních regionech je spodní hranice vždy vyšší.

Nejméně si vydělá dělník ve Zlínském kraji

Analýza agentury Grafton Recruitment dále identifikovala ve výrobním sektoru celkem 7 pozic se mzdou pod 30 tisíc korun. V Praze jde pouze o výrobního dělníka či operátora výroby, který si vydělá od 28 do 40 tisíc korun, v ostatních regionech pak i o další pozice. Obecně jsou nejnižší mzdy ve výrobním sektoru na střední a severní Moravě, konkrétně v Moravskoslezském kraji, dále pak v Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi nejhůře honorované pozice zde patří CNC operátor, který si přijde na 25-35 tisíc, obráběč kovů s 28-35 tisíci, zámečník s 26-35 tisíci, CNC operátor s 26-35 tisíci, lakýrník s 24-43 tisíci a brusič s 25-35 tisíci. Výrobní dělník ve Zlínském kraji je pak s 23-30 tisíci korunami nejhůře placenou pozicí v celém výrobním odvětví a zároveň jediným případem v zemi, kdy si zaměstnanec ve výrobě nemůže vydělat více než 30 tisíc měsíčně.

 

O Mzdovém průzkumu Grafton Recruitment
Průzkum byl realizován v průběhu 3. čtvrtletí roku 2022 ve 13 krajích České republiky. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledání zaměstnanců.

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel.
Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí Gi Group. Více informací na
www.grafton.cz.

 

Pro více informací kontaktujte: Marta Lipovská, +420 606 716 555, marta.lipovska@prcom.cz

Jitka Součková, CMO CZ & SK, Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz